Som Vårdfokus berättat tidigare så kan läkare skriva ut överdosmotgiftet naloxon till personer som är i riskzonen sedan i maj förra året. Nu ska det bli möjligt även för sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet. Syftet är att göra naloxon mer tillgängligt för de som riskerar en överdos, för de som riskerar att bevittna en överdos eller är först på plats efter att det har hänt.

Delas ut direkt

I en ny rapport till regeringen föreslås tre större regeländringar som ska öka tillgängligheten till naloxon. Det innebär bland annat:

  • Sjuksköterskor ska få skriva ut naloxonläkemedel.
  • Att det blir möjligt att lämna ut naloxon direkt i samband med förskrivningen.
  • Att räddningstjänst ska få möjlighet att ge läkemedlet i väntan på ambulans.

Förslaget öppnar också upp för så kallade naloxonprogram där förskrivning och utlämning av naloxon kombineras med utbildning. Programmen skulle exempelvis kunna bedrivas av sprututbytesverksamheter eller inom kriminalvården.

– För att fler liv ska kunna räddas med naloxon behöver förskrivningen kompletteras med utbildning. Man behöver kunna känna igen en opioidöverdos, veta hur läkemedlet verkar, kunna ge hjärt-lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård, säger Eva Nyman, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Klart i år

Om den nya förskrivningsrätten ska gälla alla sjuksköterskor, eller endast de inom beroendevården, är inte klart ännu. Förslaget har nu lämnats till regeringen och ska sedan ut på remiss. Ändringarna väntas träda i kraft senare i år.

Myndigheterna kommer även att ta fram ett nationellt kunskapsstöd om naloxonprogram.