Det visar resultaten från den största registerstudie om kvinnors deltagande i screening för livmoderhalscancer som hittills gjorts. Studien, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm, bygger på registerdata om drygt 580 000 kvinnor.

Social ojämlikhet

Skillnaden i deltagande i screeningprogrammet försvann för stora invandrargrupper, exempelvis från Mellanöstern och Latinamerika, när kvinnor med samma socioekonomiska ställning jämfördes med svenskfödda. Oavsett härkomst deltog kvinnor med högre utbildning och inkomst i större utsträckning än andra.

Läs också: Självtest ska locka fler att göra cellprov

Även för övriga invandrargrupper, exempelvis från Europa, minskade skillnaden väsentligt, när hänsyn togs till socioekonomiska faktorer.

– Det kan innebära att skillnaderna i deltagande inte beror så mycket på kultur och språkförståelse som man kanske har trott, utan att det är social ojämlikhet som är främsta orsaken, säger Björn Strander, gynekolog och huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader i landet

Ett annat resultat från studien är den stora betydelsen av var i landet kvinnorna bor. I Dalarna, Kalmar och Västernorrland är andelen kvinnor som deltar avsevärt lägre än i exempelvis Kronoberg, Skåne, Stockholm och Uppsala.

– Eftersom vi med statistiska justeringar för inkomst, utbildning, födelseland med mera kunde kompensera för olikheter i befolkningsstruktur pekar detta på att det har stor betydelse hur landstingen har organiserat verksamheten, säger Björn Strander.

Ett nytt nationellt vårdprogram för gynekologisk cellprovskontroll – med smidiga ombokningar av tider, fler kallelser och påringningar till dem som uteblir, möjlighet till självtest i hemmet och mer telefonrådgivning – håller nu på att införas i regionerna och landstingen.

Läs också: Ny kallelse lockade fler till screening

– När vårdprogrammet införs kommer det att bli lättare att delta för många kvinnor och skillnaderna över landet utjämnas, säger Björn Strander.

Studien – Socio-economic and demographic determinants affecting participation in the Swedish cervical screening program: a population-based case-control study – publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One.