Enligt Socialstyrelsen är ett av syftena med riktlinjerna att höja kunskapsnivån om sjukdomen. I dag kan det ta många år för en kvinna som drabbats att få rätt diagnos.

– Det är inte ovanligt att unga kvinnor som söker vård för svåra menssmärtor får beskedet att detta är normalt, trots att det kan vara tecken på endometrios. Det händer också att de får en felaktig diagnos, säger utredaren Elisabeth Eidem vid Socialstyrelsen.

Läs också: Vill att vi talar om tyst folksjukdom

Tidig upptäckt och utredning är en viktig del i riktlinjerna, liksom individualiserade behandlingsinsatser. Ju tidigare behandlingen sätts in desto mindre blir risken för att smärtorna ska bli långvariga. Sannolikt ökar även möjligheterna för att fertiliteten bevaras.

För dem med mer svårbehandlad endometrios rekommenderas hjälp av ett multiprofessionellt team, där exempelvis gynekolog, smärtspecialist, fertilitetsläkare, psykolog, fysioterapeut och sexolog kan ingå.

Läs också: Endometriosteam minskade antal vårddygn

Bland de rekommenderade behandlingar nämns:

  • hormonella läkemedel
  • smärtstillande läkemedel
  • fysioterapi
  • andra icke-farmakologiska metoder
  • om inte annan behandling hjälper kan det i vissa fall bli aktuellt att operera bort endometrioshärdar, men operationer medför risk för komplikationer, exempelvis mer smärta och minskad fertilitet.

Riktlinjerna gäller från och med i dag, trots att det är en remissversion. Remisstiden går ut den 31 maj. Den versionen planeras vara klar i slutet av det här året.