Det är forskare vid det så kallade Barninternetprojektet som undersökt om kbt via internet kan hjälpa barn med till exempel social ångest, paniksyndrom och separationsångest.

I studien har sammanlagt 131 barn i åldrarna 8-12 år lottats till att antingen få behandling med internetbaserad kbt eller med internetbaserad familjeintervention, så kallad gemensam stund.

Förstå sig själva

I kbt-gruppen, som i studien bestod av 66 patienter, fick barnen bland annat att läsa texter, se filmer eller ljudklipp och svara på frågor. Målet är att lära känna sina tankar, känslor och beteenden och förstå hur det påverkar ens mående.

I den andra gruppen, gemensam stund, skulle föräldrarna leka och umgås med barnen på deras villkor tre-fyra gånger i veckan i 20-30 minuter åt gången. Syftet är att förbättra barnets självbild och självförtroende, och samtidigt stärka relationen mellan barn och föräldrar, genom att barnet får  föräldrarnas totala uppmärksamhet. 

Under behandlingstiden hade samtliga barn och familjer kontakt med sin behandlare över internet.

Efter de tolv veckorna som behandling pågick visade sig att 48 procent av barnen som fått internet-kbt inte längre uppyllde sin huvudsakliga diagnos jämfört med 15 procent av barnen som deltagit i gemensam stund.

Tidig insats

– Resultatet av vår senaste studie tyder på att internetbaserad kbt kan implementeras inom reguljär vård, i varje fall för barn med lätt till måttlig ångestproblematik. Vi tror att en barninternetenhet, som redan finns inom vuxenpsykiatrin, skulle kunna avlasta BUP och sjukvårdssystemet. Där skulle internetbaserad kbt kunna ges som en första insats tidigt i vårdprocessen, säger Maral Jolstedt, legitimerad psykolog och doktorand vid BUP Klinisk Forskningsenhet i ett pressmeddelande.

Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Child and Adoescent Health