Närmare 15 000 kvinnor deltog i screeningstudien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö 2010-2015, och för tre år sedan publicerades halvtidsresultat. De nya resultaten som publiceras i den ansedda tidskriften Lancet Oncology bekräftar de tidigare fynden.

– Med brösttomosyntes hittades 34 procent fler cancertumörer jämfört med nuvarande standard, mammografiscreening. Samtidigt kunde vi minska tryckbelastningen mot bröstet vid undersökningen, vilket eventuellt kan främja högre deltagarfrekvens, berättar Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Risk för överdiagnostik

Vid brösttomosyntes tas flera bilder ur olika vinklar, som sedan tillsammans används för att skapa en detaljrik volymbild men där skikten även kan granskas var för sig. Med mer och förbättrad bildinformation ökar chansen att upptäcka tumörer. Dessutom kan stråldosen under vissa förutsättningar bli lägre.

Brösttomosyntes används redan vid utredning av misstänkt bröstcancer på bland annat Skånes universitetssjukhus. Men om metoden ska införas brett, i det allmänna screeningprogrammet för bröstcancer, måste risken för överdiagnostik och omotiverade behandlingar utvärderas. Resultaten visar att brösttomosyntes gav något fler falskt positiva fynd. Fler kvinnor fick återkallas för extra undersökningar jämfört med vanlig mammografi.

Därför ska forskargruppen nu göra en studie där kostnaderna vägs mot nyttan. De kommer även att göra en metastudie tillsammans med andra europeiska forskare, där de samlade forskningsresultaten analyseras.

Radiologbrist ett problem

Ytterligare en utmaning är att det råder brist på radiologer som kan granska den ökade mängd bildmaterial som metoden genererar. Dessutom finns det två olika spår. I internationella studier har 3D och traditionell mammografi kombinerats, bland annat för att minska antalet falska larm. Vid Skånes universitetssjukhus används endast 3D-metoden, vilket ger mindre bildmaterial och lägre stråldos.

Sophia Zackrisson
Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Kim Lindkvist

– Vi har visat att vi kan uppnå samma resultat med en enklare och kanske till och med bättre metod. Brösttomosyntes kommer att införas, det är bara en fråga om när det sker och i vilken skala. Förhoppningsvis kan den ytterligare minska lidande och död i bröstcancer jämfört traditionell screening, säger Sophia Zackrisson.

I framtiden kan delar av bildgranskningen i samband brösttomosyntes eventuellt automatiseras med hjälp av datorer, men det dröjer. Studier pågår, bland annat i Sophia Zackrissons forskargrupp.