Tre specialiserade ambulanser kommer att ersätta dagens organisation i Stockholm, där sex ambulanser, förutom sitt ordinarie uppdrag, kan rycka ut med ledningsuppdrag.

– Personalen i ledningsambulanserna specialutbildas för att kunna förstärka den katastrofmedicinska beredskapen vid större olyckor, allvarliga händelser, händelser med farliga ämnen samt vid misstänkta terrorangrepp eller händelser med pågående dödligt våld, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Leder arbetet

Ledningsambulansernas personal kommer att leda arbetet vid större händelser. De ska också vara en resurs när räddningstjänst, polis och andra aktörer är inblandade i samma utryckning.

Varje ledningsambulans kommer att vara bemannad med en specialistutbildad sjuksköterska, som är den medicinskt ansvariga i ledningsuppdraget, och en ambulanssjukvårdare, som är sjukvårdsledaren.

Läs också: Hon ledde den akuta vården i city efter terrordådet.

Mer utbildning

Personalen kommer att få en mer specialanpassad utbildning för ledningsuppdraget än tidigare.

Tidigare har både Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Riksföreningen för traumavård efterlyst mer utbildning och övningar för arbete vid allvarliga händelser för att kunna vårda så säkert det går närmare faran, exempelvis en gärningsman. Läs mer här.

En specifik uppgift

Kostnaden för de tre ledningsambulanserna är 40 miljoner kronor per år. De ska vara i drift den 31 januari 2019. Landstinget går då ifrån de sex ambulanser som kunnat användas för att ta ledningsansvar vid större olyckor eller allvarliga händelser. De ambulanserna har kommit ifrån flera aktörer, och har varit ett uppdrag vid sidan av den vanliga verksamheten.

De tre nya ledningsambulanserna ska drivas av en ambulansentreprenör och vara avsatta enbart för uppgiften.

Läs också: Så fungerade vården vid terrordådet.