Tanken är att minska utvecklingen av resistenta bakterier genom att komma åt onödig eller felaktig antibiotikaanvändning.

– Studien bidrar med ökad kunskap som är viktig, och som kan användas när nya behandlingsrekommendationer ska tas fram, säger Gunilla Skoog Ståhlgren, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande. 

Studien gjordes på 433 patienter vid 17 vårdcentraler i fyra regioner i Sverige och pågick under tiden september 2015 och februari 2018.

Patienterna, både vuxna och barn, hade tydliga symtom på halsfluss och streptokocker och fördelades slumpvist i två grupper. En grupp fick ta penicillin fyra gånger om dagen i fem dagar, sammanlagt 16 gram penicillin på en kur. Den andra gruppen fick penicillin som vanligt vid halsfluss, tre gånger om dagen i tio dagar och sammanlagt 30 gram.

Lika bra

Femdagarskuren visade inte sämre resultat än tiodagarskuren, enligt studien. Mediantiden för att slippa halsontet var fyra dagar för båda grupperna. Antalet återinsjuknande och komplikationer var få men lika i båda grupperna. 

Varje år behandlas cirka 200 000 patienter för halsfluss i Sverige. Att byta femdagarskurer med 16 gram penicillin i stället för 30, skulle spara cirka 3 ton penicillin per år, konstaterar forskarna.

Studiens resultat har precis presenterats vid en vetenskaplig konferens, ECCMID, i Amsterdam.