Förlossningsvården

Förlossningsvården ska utredas – igen

Förlossningsvården ska utredas – igen
Regeringen är bekymrad över skillnaderna i förlossningsvården och vill se ett förstärkt kunskapsstöd. Foto: Getty Images

Förlossningsvården behöver bli mer jämlik. Därför vill regeringen se över den igen. Den här gången är det SBU som får uppdraget.

Regeringen ser behov av ökad kunskap, förklarade socialminister Lena Hallengren (S) efter förmiddagens möte med Sveriges kommuner och landsting, SKL, fackförbund och myndigheter, som Vårdfokus berättade om i morse.

Läs mer: Ministern vill ha svar om förlossningsvården

Uppdraget att ta fram kunskapsstödet om bland annat förlossningsskador, kejsarsnitt, bäckenbottenskador och eftervård går till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Syftet är att åstadkomma en jämlikare förlossningsvård i landet.

– Det finns bara vinnare om kvinnor inte brister vid förlossningen, sa Lena Hallengren i samband med en pressträff efteråt.

Socialminister Lena Hallengren (S).

Som Vårdfokus skrivit om tidigare så har förlossningsvården utretts flera gånger de senaste åren. År 2015 fick SBU i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap för att minska bristningar. Även Socialstyrelsen, SKL och Sveriges kvinnolobby har gjort utredningar. 

Uppdraget som SBU nu får innehåller flera olika delar, enligt Lena Hallengren, och är ännu för tidigt att specificera.

Läs mer: Vill ha tydlig vårdkedja i förlossningsvården

Förmiddagens möte beskrev hon som ett bra möte för att hon skulle få en samlad bild. 

– Det finns verkligen olika bilder. Vi som möttes har en samsyn på att förlossningsvården i Sverige har kompetent personal och goda resultat men det måste balanseras mot bristningar och en många gånger tuff arbetsmiljö, sa Lena Hallengren.

Vid flera tillfällen nämnde hon skillnaderna i olika delar av landet. Där visar enskilda kvinnors berättelser att det behövs ett förstärkt kunskapsstöd bland annat vad det gäller eftervården.

Barnmorskans roll

Teamet, ett tydligt ledningsansvar och en samlad vårdkedja var komponenter som framhållits på mötet, enligt Lena Hallengren, och som hon i sin tur framhöll på pressträffen.

Ragnhild Karlsson.

Vårdförbundets vice ordförande Ragnhild Karlsson som deltog vid förmiddagens möte tycker att tyngdpunkten blev något skev.

– Allt det som nämnts har stor betydelse men det är viktigt att barnmorskan inte glöms bort, det var min mission! Barnmorskorna är den yrkesgrupp som kan det här, vi måste lyfta dem och deras villkor och inte bara titta på allt möjligt annat runt omkring, säger Ragnhild Karlsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida