Folkhälsa

Hur viktigt är sex för dig?

Hur viktigt är sex för dig?
Nu skickas en nationell enkät om sexuell hälsa ut. Arkivbild: Mostphotos

Den här och 66 andra frågor om sex skickas i dagarna ut till 50 000 svenskar. På regeringens uppdrag påbörjar nu Folkhälsomyndigheten en stor enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa.

Resultatet av studien kommer inte att vara helt jämförbart med den senaste större undersökningen ”Sex i Sverige” som gjordes 1996. Då, för drygt 20 år sedan, var det fullt fokus på sexualvanor och beteenden. Bland annat visade resultatet att svenskar som levde i par i genomsnitt hade sex 1,5 gånger i veckan.

Undersökningen som görs nu är betydligt mer omfattande. Även här ställs många frågor om sexvanor. Hur nöjd är du med det antal sexpartners du haft totalt? Hur gammal var du när du hade din första sexuella upplevelse? Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du haft sex? Och så vidare.

Porr och begränsningar

Men en stor del av enkätundersökningen kretsar kring frågor som rör svenskarnas hälsa och sociala situation. Om människor känner att de får leva med vem de vill och ha den sexuella läggning de har.

Här finns frågor om våld och utsatthet. Sexköp och pornografi. En fråga handlar om hur svenskarna använder internet, mobilen eller olika appar för att exempelvis söka information om sexrelaterade ämnen eller för att hitta en sexpartner.

Enkäten kommer också att ge mer kunskap om familjebildning, preventivmedel och kvinnors erfarenheter av att vara gravida och föda barn.

Lust och hälsa

Syftet med studien är att ge en aktuell bild av området, enligt Folkhälsomyndigheten, men också att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete.

I uppdraget från regeringen ingår även att genomföra fördjupande studier där resultatet av enkäten visar på utsatthet och sämre livsvillkor eller levnadsvanor kopplade till sexualitet och sexuell hälsa.

Den här veckan går en inbjudan ut till 50 000 slumpmässigt utvalda mellan 16 och 84 år med en uppmaning om att logga in och svara på enkäten via webben. Nästa vecka skickas enkäten ut i pappersform.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida