ICM Prag. Stora förbättringar globalt för mödrars och nyföddas hälsa

ICM Prag. Stora förbättringar globalt för mödrars och nyföddas hälsa
Mer än 92 procent av alla fall av mödra- och nyföddhetsdöd sker i de 73 låg- och medelinkomstländer som undersökts i rapporten. Arkivbild: Colourbox

Men fortfarande finns mycket att göra, visar rapport om tillståndet i världen på barnmorskeområdet.

Trots förbättringarna dör fortfarande 30 kvinnor varje dag och mycket behöver göras för att minska bristen på barnmorskor, öka deras tillgänglighet och acceptansen för deras arbete, visar den andra rapporten om tillståndet i världen på barnmorskeområdet.

Stora skillnader

Mer än 92 procent av alla fall av mödra- och nyföddhetsdöd sker i de 73 låg- och medelinkomstländer som undersökts i rapporten, men de har bara tillgång till 42 procent av världens samlade hälso- och sjukvårdspersonal.

Bara fyra av länderna har tillräckligt många barnmorskor för att möta behoven av insatser för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, mödra- och nyföddhetsvård.

Rätt utbildning och utrustning

Rätt utbildade, det vill säga enligt den internationella barnmorskeorganisationens standard, skulle barnmorskorna kunna sköta 87 procent av den vård världens kvinnor och nyfödda behöver, men då måste också klinikerna vara rätt utrustade.

A universal pathway, a woman´s right to health, är den andra rapporten om hur det står till på barnmorskeområdet världen över. Den är framtagen av FN:s befolkningsfond, Världshälsoorganisationen och den internationella barnmorskeorganisationen och presenterades på barnmorskekonferensen i Prag.

Blödningar och infektioner

En investering i att utbilda barnmorskor som arbetar på kommunnivå kan ge 16 gånger kostnaden tillbaka i sparade liv och uteblivna kejsarsnitt.

Förra året dog 289 000 kvinnor i komplikationer i samband med sin förlossning. Dödsfallen berodde till 91-92 procent på blödningar, högt blodtryck och infektioner. Tre miljoner nyfödda dog och antalet dödfödda var 2,4 miljoner, merparten på grund av syrebrist eller infektioner.

– Genom att ge barnmorskor rätt utbildning så att de kan hantera den normala förlossningen, stärka både barnmorskor och kvinnor rättsligt, investera i infrastruktur på hälsoområdet och samla in bättre data kan vi stoppa dessa undvikbara dödsfallen bland mödrar och nyfödda, sa doktor Mathai från Världshälsoorganisationen.

ICM Prag

  • ICM, International confederation of midwifes, håller sin 30:e världskongress i Prag, Tjeckien, den 1-5 juni.
  • Kongressen samlar över 3 800 barnmorskor från 126 länder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida