Fackligt

Inför barnmorskornas val: ”Vi vill inte splittras”

Inför barnmorskornas val: ”Vi vill inte splittras”
Hanna Heedman, Cecilia Brüggemann, Lina Broberg och Madelene Andersson oroar sig för vad röstningen om en egen medlemsförening ska föra med sig. Foto: Peter Holgersson.

Snart ska Barnmorskeförbundet rösta ja eller nej till att bli en facklig medlemsförening inom Saco. Vårdfokus träffar fyra barnmorskor som hoppas på ett nej, men är oroliga för att kåren ska splittras i två fackförbund.

6 november 2018

I mitten av november ska Barnmorskeförbundets förbundsstämma rösta för eller emot att bilda en medlemsförening inom fackförbundet SRAT, som ingår i Saco. De fyra barnmorskor på förlossningen vid Universitetssjukhuset i Linköping är oroliga. Blir det ja befarar de att två konkurrerande fack ska splittra barnmorskekåren. Vad händer då med kraften i det fackliga arbetet?

Barnmorskorna i Linköping är inte missnöjda med hur Vårdförbundets förtroendevalda på sjukhuset driver deras fackliga frågor. Även om de anser att det är en bra bit kvar till löner som motsvarar arbetsinsatsen och arbetstider som ger tid för återhämtning och ork att arbeta heltid.

– Här på sjukhuset finns två barnmorskor bland de fackligt förtroendevalda. Vi har ett bra samarbete och vi uppskattar nattarbetstidsavtalet och att kunna få stöd, inte minst juridiskt, om något går fel, säger Cecilia Brüggemann.

Uppskattar nätverksträffar

I Östergötland har de också ett bra samarbete mellan Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet. Barnmorskorna här uppskattar att det finns ett förbund som driver deras professionella frågor. De förstår inte varför Barnmorskeförbundet ska lägga krut på att bli en facklig organisation.

– Jag tycker om att kunna diskutera yrkets utveckling på nätverksträffar och är orolig för att professionsfrågorna blir lidande, säger Madelene Andersson.

De fyra barnmorskorna har bestämt sig för att de vill vara kvar i Vårdförbundet. Hanna Heedman gissar att de som vill lämna inte har någon fackligt förtroendevald på arbetsplatsen som är barnmorska eller att de är missnöjda med sina lokalt förtroendevalda.

Vill inte vara förtroendevald

– Vi tycker att Vårdförbundet driver även våra villkorsfrågor. Frågan är om det skulle fungera lika bra om barnmorskor, utan facklig erfarenhet, måste avsätta tid och energi för att sätta sig in i avtalsfrågor och samverkan?

Samma undran har Madelene Andersson. Hon är tacksam för att det finns de som vill ta på sig uppdraget att vara fackligt förtroendevald. Själv vill hon inte det.

– Varför driver egentligen Barnmorskeförbundet den här frågan? Vi har mycket gemensamt med sjuksköterskorna, till exempel att vi arbetar 24 timmar om dygnet, veckans alla dagar. Båda yrkesgrupperna vill ha förkortad arbetstid vid nattarbete och båda vill ha mycket bättre lön. Det är frågor som jag tror att Vårdförbundet kan driva med större pondus, säger hon.

Lina Broberg håller med. Vad är egentligen vinsten med att gå från ett stort fackförbund till en liten medlemsförening, frågar hon sig.

– Jag förstår inte logiken. Inom SRAT blir vi en liten medlemsförening som står för oss själva, medan Vårdförbundet driver frågor som barnmorskor och sjuksköterskor har gemensamt. Jag ser till exempel inte att SRAT har någon annan förening där medlemmarna arbetar inom dygnet runt-verksamhet.

Har många frågor

De har fler frågor: Kommer Vårdförbundet att låta barnmorskorna inom SRAT hänga på det nattarbetstidsavtal som slutits i förhandlingar med arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL? Och vilket inflytande kommer barnmorskorna i den nya organisationen att ha i de centrala förhandlingarna? På SKL har förhandlingschefen sagt att de inte är intresserade av att sluta särskilda överenskommelser med SRAT eller med Barnmorskeförbundet.

Kanske är barnmorskorna i Region Östergötland privilegierade. Regionen har satsat på betalda utbildningstjänster så just nu är det inte någon bemanningsbrist på förlossningen. De har också en lönenivå och en lönespridning som de inte är helt missnöjda med. Lönerna ligger på mellan 32?000 och 48?000 kronor i månaden.

Att de fyra barnmorskorna vill ha det som de har det är inte detsamma som att de är helt nöjda med sina villkor och sitt fackförbund. Deras yrkeskår är löneledande i Vårdförbundet, men de tycker att förbundet borde driva deras löneutveckling hårdare, borde nå bättre resultat i förhandlingar om arbetstiderna och borde definitivt göra något åt deras katastrofala ob-tillägg.

– Frågan är, säger Cecilia Brüggemann, blir det bättre om vi ingår i ett fackförbund där de flesta medlemsföreningarna har sämre löneläge än vi? Vi ser inte vinsterna med det.

Av Vårdförbundets medlemmar var i oktober 5?390 barnmorskor. Barnmorskeförbundet anser att de är för osynliga – både i förbundet och i samhällsdebatten. De fyra barnmorskorna i Linköping håller inte med. Tvärtom – de ser sig som en stark yrkeskår som både syns och hörs.

Fakta

Röstar vid förbundsstämman

Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation med omkring 6 000 medlemmar. Vid förbundsstämman den 14 november ska två representanter från varje lokalförening besluta om förbundet ska utvecklas till en facklig organisation. Enligt förslaget ska barnmorskorna bilda en medlemsförening inom SRAT.

En förening inom Saco

SRAT är ett fackförbund inom Saco och har 15 000 medlemmar i 24 olika medlemsföreningar. De är bland annat flygtekniker, lotsar, logopeder, tandhygienister och postanställda. Vid centrala förhandlingar representeras SRAT av Akademiker­alliansen som i sin tur består av 17 Sacoförbund med medlemmar inom offentlig sektor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida