Helsingborg

Merparten av barnmorskorna tar tillbaka sina uppsägningar

Merparten av barnmorskorna tar tillbaka sina uppsägningar
Av förlossningsenhetens 45 barnmorskor sade 39 stycken upp sig under sommaren, i protest mot att de inte tyckte sig få tillräckligt med återhämtning, främst efter natt- och helgtjänstgöring. Foto: Anders Olsson

Av de 39 barnmorskor som i slutet av juni sade upp sig från förlossningen på Helsingborgs lasarett har 28 hittills tagit tillbaka sina uppsägningar efter löftet om extra tid för utvecklings- och arbetsmiljöprojekt.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande. Jag hoppas fortfarande att alla kommer tillbaka och ser fram emot att vi kan lägga det här bakom oss och blicka framåt, säger verksamhetschefen Jenny Wingerstrand.

Av förlossningsenhetens 45 barnmorskor sade 39 stycken upp sig under sommaren, i protest mot att de inte tyckte sig få tillräckligt med återhämtning, främst efter natt- och helgtjänstgöring.

Arbetsgivaren har nu lovat att barnmorskorna ska få ekonomisk ersättning för nattarbetet som i realiteten innebär att varje arbetad timma på natten räknas som 1,4 timmar, vilket är vad Vårdförbundet krävt i de centrala förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Om arbetsmiljön förbättras och patientnöjdheten fortsatt är densamma, har ledningen lovat att den här modellen ska förlängas fram till att ett centralt avtal sluts.

Detta räckte dock inte för barnmorskorna, som också krävde tidskompensation för helgarbete. Det gick arbetsgivaren inte med på. I förra veckan kom ledningen i stället med ett nytt bud som innebär att barnmorskorna garanteras tid i schemat för att delta i utvecklings- och arbetsmiljöprojekt, 18 timmar per tioveckorsperiod.

– Jag tycker det låter bra. Det har varit mycket oro på avdelningen i samband med uppsägningarna, så det är bra om vi kan ta tag i och förbättra arbetsmiljön, sade barnmorskan Birgitta Hartford till Vårdfokus strax efter att de hade fått ta del av det nya erbjudandet.

Det tycker uppenbarligen flera av hennes kolleger. Fram till i morse hade 28 av de 39 barnmorskorna förklarat för ledningen att de ville ta tillbaka sina uppsägningar.

Hoppas alla ska stanna

– Jag hoppas naturligtvis att även de övriga ska stanna. Men en del har velat fundera över helgen, andra har vi inte fått tag på eftersom de har semester, säger Jenny Wingerstrand.

Tre har redan tackat ja till andra jobb och Jenny Wingerstrand tror att man kommer att behöva rekrytera något fler barnmorskor än de fem som i vilket fall som helst hade behövt nyanställas till hösten.

– Med den här uppgörelsen tror jag att det blir lättare att rekrytera. Det blir en attraktiv arbetsplats där man får god återhämtning efter nattarbetet och där man får stora möjligheter att arbeta med kompetensutveckling och arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har sagt att de garanterar att de löften som getts också ska fungera i verkligheten. Men det har inte tecknats något lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet och det kommer inte heller att skrivas in i var och ens anställningsavtal utan finnas med som en bilaga till anställningsavtalet.

Vårdförbundet kritiskt

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne, är kritisk till arbetsgivarens garantier. Så länge det inte finns inskrivet i ett lokalt kollektivavtal kan arbetsgivaren ensidigt besluta att dra tillbaka sina löften.

– Även ett avtal med Vårdförbundet kan sägas upp, men då finns det en uppsägningstid. Dessutom är det i regel också så att man sätter sig ner tillsammans med oss för att förhandla fram ett nytt avtal.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida