Kvinnohälsa

Nu kan fler föda hemma i Stockholm

Nu kan fler föda hemma i Stockholm
Barnmorskorna Camilla Särnholm (till vänster) och Sofia Fernström packar väskorna inför en hemförlossning. – Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda hemförlossning till alla som vill ha det så småningom. Det handlar ändå om ganska få som önskar sig det av alla gravida. För min egen del gillar jag verkligen att kunna följa kvinnan genom hela förloppet och bistå henne som hon själv väljer att föda, säger Camilla Särnholm.

Barnmorskorna vid projektet Min Barnmorska är redo. Från och med i dag kommer de kunna bistå kvinnor som vill föda hemma. Camilla Särnholm och kollegerna har förberett sig noga och ser fram emot uppgiften.

1 september 2020

Efterfrågan bland gravida har ökat under coronapandemin och de som önskat föda hemma har fram till nu fått betala för barnmorskor privat. Så när nyheten kom ut att hemförlossning ska erbjudas kvinnor i Stockholm via Karolinska universitetssjukhuset väckte det stort intresse.

Ansågs inte patientsäkert

Fram till förra året kunde kvinnor få bidrag till hembarnmorska via hälso-och sjukvårdsförvaltningen men det stoppades efter ett politiskt beslut i Region Stockholm. Hemförlossning ansågs inte vara tillräckligt patientsäkert och politikerna ville att sjukhusen skulle erbjuda det inom vårdval i stället för via privata barnmorskor.

Men intresset hos klinikerna att ta sig an uppgiften har till en början varit svalt och kvinnor som önskat hemförlossning har fått betala barnmorska ur egen ficka, en kostnad på cirka 20 000 kronor. Upplägget har kritiserats av barnmorskor bland annat då det riskerar att slå mot de som inte har tillräckliga ekonomiska förutsättningar.

Missa inga nyheter! Prenumerera på Vårdfokus nyhetsbrev

Vana att jobba i hemmet

Så när Karolinska universitetssjukhuset förra veckan gick ut med att hemförlossning kommer att ingå som ett vårdval inom projektet Min barnmorska välkomnades det både av gravida och barnmorskekåren.

– Vi har väntat på det här. Det känns som en naturlig utveckling för oss som redan arbetar hemma hos kvinnorna under latensfasen, säger barnmorskan Camilla Särnholm som arbetar vid projektet Min barnmorska.

Som Vårdfokus tidigare berättat är Min barnmorska en kontinuerlig vårdkedja där kvinnan får träffa samma barnmorska så långt det är möjligt under graviditet, förlossning och eftervård, så kallad case load midwifery. Projektet startade 2018 och vänder sig framför allt till förlossningsrädda, men alla kvinnor är välkomna att söka via någon av de fyra mödravårdscentraler som är knutna till Min barnmorska.

Läs mer: Här får kvinnor samma barnmorska hela vägen

Alltid fyra händer

Camilla Särnholm och kollegerna har förberett sig noga. De har plöjt den senaste forskningen om hemförlossningar och några har varit på studiebesök i Danmark och England. De har gjort simuleringsövningar, packat väskorna som ska med hem till kvinnorna och de har diskuterat rutiner.

Marie Ekborn, enhetschef för Min barnmorska, har planerat utbildningarna för de 17 barnmorskorna.

Marie Ekborn.

–  Inom förlossningsvården tränar vi regelbundet på obstetriska scenarier och det behöver vi göra här också. Till exempel på hur man ringer ambulans i stället för att trycka på larmet. Barnmorskorna kommer alltid att arbeta två och två – i bland behövs fyra händer, Säkert kommer det utmaningar på vägen ändå, men det får vi ta när det kommer, säger Marie Ekborn.

Hon säger att efterfrågan på hemförlossning bland kvinnor är stor.

– Att veta vem som ska vara med under förlossningen skapar en trygghet som många vill ha och behöver.

Laddad fråga

Hemförlossningar är en laddad fråga inom förlossningsvården som tenderar att ställa läkare och barnmorskor mot varandra. Läkare varnar ofta för risker i form av blödningar som inte går att stoppa eller barn som får syrebrist, medan barnmorskor lyfter vikten av kvinnans valfrihet och att få känna sig trygg under förlossningen.

– Det är inte så konstigt, läkarna tänker mer på riskerna eftersom de bara kallas in på förlossningen om något inte står rätt till. De ser inte hela den mängd normala förlossningar som vi barnmorskor gör, säger Camilla Särnholm.

Själv känner sig Camilla Särnholm trygg med att bistå kvinnor vid hemförlossning.

– Jag och några av mina kolleger har gjort det tidigare. Jag väljer också att förlita mig på forskningen som visar att det är lika säkert för den här gruppen att föda hemma som på sjukhus. För friska omföderskor, som det handlar om här, blir det färre interventioner som i sig medför risker både för mammor och barn, säger hon.

Först ut

Hemförlossningarna erbjuds egentligen från den första september, men en bebis har redan kommit. Mamman som var inskriven på Min barnmorska hade egentligen planerat förlossningsdatum i september och önskade att föda hemma.

– Kvinnan kom igång tidigare och födde hemma som hon önskat. Så kan det gå med förlossningar, konstaterar Marie Ekborn.

Detta gäller för att få hemförlossning inom Min barnmorska :

  • Vara frisk omföderska med normal graviditet och tidigare okomplicerad förlossning
  • Blivit bedömd av en förlossningsläkare i slutet av graviditeten.
  • Inte bo längre bort än 40 minuter från Karolinska Huddinge.
  • Vara inskriven vid Min barnmorska.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida