Nationella riktlinjer

Så ska färre barn dö i livmodern

Så ska färre barn dö i livmodern
Lyssna och gör en riskbedömning, är ett av råden i de nya riktlinjerna. Bild: Istockphoto

Nu ska alla gravida i Sverige få samma information om fosterrörelser i vecka 24 för att minska risken för fosterdöd, enligt Socialstyrelsens nya kunskapsstöd som kommer ut i dag.

21 oktober 2016

Minskade fosterrörelser som inte uppmärksammas eller omhändertas på rätt sätt kan leda till allvarliga konsekvenser och i värsta fall fosterdöd. Trots detta har handläggningen av och informationen till kvinnor som söker och undersöks för minskade fosterrörelser under graviditeten varierat regionalt. Detta vill  Socialstyrelsen ändra på och publicerar i dag ett nationellt kunskapsstöd för att vården ska bli mer jämlik över hela landet.

– Det här är något som efterfrågats av professionen och som kommer att underlätta för barnmorskor inom mödrahälsovården i mötet de gravida, säger Ingela Rådestad, barnmorska och professor vid Sophiahemmets högskola.

.

Bör följas

Hon har tillsammans med en panel bestående av 30 barnmorskor och 30 läkare inom obstetrik och gynekologi utarbetat det nya kunskapsstödet Minskade fosterrörelser- rekommendationer om information, råd och en inledande bedömning som publiceras i dag. Eftersom det finns begränsat vetenskapligt underlag bygger kunskapsstödet på beprövad erfarenhet från experterna i panelen.

Enligt de nationella rekommendationerna bör:

  • hälso- och sjukvården ge information om fosterrörelser till alla gravida kvinnor i samband med det rutinbesök inom mödrahälsovården som erbjuds omkring vecka 24.
  • En kvinna som har haft kontakt med vården på grund minskade fosterrörelser, men då inget tytt på att fostret mått dåligt, bör få rådet att ta ny kontakt om hon åter upplever att fostrets rörelser minskar.
  • Hälso- och sjukvården bör lyssna på den gravida kvinnans berättelse när hon söker vård för minskade fosterrörelser och göra en riskbedömning som underlag för fortsatt handläggning.
  • Hälso- och sjukvården bör utan att avvakta erbjuda undersökning där det finns tillgång till kardiotokografi, så kallat CTG, och ultraljud när kvinnans berättelse tyder på minskad frekvens eller styrka i fosterrörelserna.

Likvärdig vård

Rekommendationerna är inte tvingande, men enligt Ingela Rådestad är det praxis för vården att följa Socialstyrelsens råd.

Kommer detta kunskapsstöd att leda till att färre barn dör eller skadas allvarligt?

– Det är målet såklart, sedan får vi följa utvecklingen. Genom detta kunsakpsstöd ökar möjligheten att kvinnor får lika vård över landet och en vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap, säger Ingela Rådestad.

Inför arbetet med rekommendationerna har Socialstyrelsen gått igenom rutiner och riktlinjer från ett 40-tal kvinnokliniker och mödravårdsenheter som visade att det endast i tre fall fanns skriftliga rutiner om att mödrahälsovården bör informera alla gravida om fosterrörelser.

Barn som dör i magen

  • Antalet dödfödda barn har legat på samma nivå i Sverige sedan flera decennier.
  • År 2014 föddes fyra döda barn per 1000 födda barn.

Fakta: Socialstyrelsen

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida