Mödravård

Så ska Stockholm bli bättre på eftervård

Så ska Stockholm bli bättre på eftervård
Jenny Kugelberg är enhetschef för tre barnmorskemottagningar i södra Stockholm. Foto: Alexander Donka

I Tyskland får kvinnor hjälp att hitta knipet redan under graviditeten. Nu tar barnmorskan Jenny Kugelberg sina erfarenheter från München in i ett nystartat projekt för vården efter förlossningen.

5 oktober 2017

Att det finns stora brister med uppföljning och vård efter vaginala förlossningar har både nyblivna mammor och Socialstyrelsen konstaterat. Kvinnors problem efter en förlossning tas inte på tillräckligt stort allvar och det är oklart var du ska söka vård om du får problem.

Satsar på utbildning

Men nu ska Stockholms barnmorskor inom mödravården bli bättre på eftervård. 300 barnmorskor ska utbildas. Bland annat ingår kunskap om bäckenbottens anatomi och bedömning av bristningar genom palpation, att undersöka med händerna.? Även psykisk ohälsa är en viktig del. Mottagningarna ska också utse eftervårdsambassadörer och förbättra patientinformationen.

Syftet med projektet är att fylla ett tomrum. Det ska bli tydligt att mödravården har ansvar för eftervård och för att hjälpa kvinnor vidare till exempelvis fysioterapeuter och specialister.??

Bäckenbotten högre status

En av barnmorskorna som jobbar med eftervårdsutbildningen är Jenny Kugelberg. Hon kom tillbaka från tyska München förra våren, där hon arbetat som barnmorska med eftervård och insett att Tyskland ligger långt före Sverige i både kunskap och engagemang när det gäller bäckenbotten och hur kvinnor ska få tillbaka knipet och andra funktioner efter en förlossning.

Nu tar hon sina erfarenheter från Tyskland in i det nystartade utbildningsprojekt. Här kan du läsa en längre intervju med Jenny Kugelberg där hon berättar om vad hon lärt sig av att arbeta som barnmorska i München, hur eftervården fungerar där och hur det gick till när hela hennes familj bestämde sig för att bryta upp från ett stressigt vardagslivet i Stockholm.

Eftervården brister

Kvinnor måste följas upp tidigare och vid fler tillfällen efter en förlossning, konstaterar Socialstyrelsen som i våras kom med en rapport som pekar på stora brister i eftervården.?

  • Snittvårdtiderna på bb har sjunkit till mindre än två dygn efter vaginala förlossningar. Ändå dröjer det 6-12 veckor innan det uppföljande besöket hos mödravården.?
  • Glappet gör att vården missar psykisk ohälsa, amningsproblem och komplikationer på grund av bristningar. ?
  • Kvinnor med besvär vet inte vart de ska vända sig eftersom vården är fragmenterad.

    ?Läs mer:?
    Socialstyrelsen. Vård efter förlossning, 2017.?

Nytt eftervårdsprojekt

300 barnmorskor inom mödravården i Stockholm utbildas under två år. Bland annat ingår kunskap om bäckenbottens anatomi och bedömning av bristningar genom paltation. Psykisk ohälsa är en annan viktig del. Mottagningarna ska utse eftervårdsambassadörer och förbättra patientinformationen om vart kvinnor med problem ska vända sig. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida