Etik

Smer vill ändra till fast gräns vid sen abort

Smer vill ändra till fast gräns vid sen abort
Kjell Asplund, ordförande för Statens medicin-etiska råd.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, vill ersätta livsduglighetsgränsen för sena aborter med fast veckogräns. Foster föreslås också få hjärtstoppande injektion inför en sen abort.

Förslagen finns i den rapport, Livstecken efter sen abort, som Smer publicerar i dag.

Smer vill inte sänka gränsen för abort men inte basera den på livsduglighet.

– Livsduglighetsgränsen kom till i en annan tid, där man inte såg framför sig dagens medicinsk-tekniska utveckling. Vi menar att en framtida utveckling där utrymmet för sen abort successivt minskar vore olycklig, och att man därför bör överväga en fast veckogräns, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer, i ett pressmeddelande. 

Förslag för färre sena aborter

Målet är att kraftigt minska antalet sena aborter. Det kan göras bland annat med tidigare ultraljud, snabbare beslut i Rättsliga rådet om tillstånd för abort och kortare tid till dess att aborten utförs, enligt några av Smers förslag.

I dag ligger gränsen för sen abort vid 21+6, det vill säga 21 veckor och 6 dagar. Därefter betraktas fostret som ett barn och livsdugligt.

Aborter nära gränsen för livsduglighet innebär en svår etisk avvägning, betonar Smer; en liten del sent aborterade foster visar livstecken å ena sidan, å den andra lever bara sex av tio barn som föds i vecka 22 och bara vart tredje av dem överlever sin ettårsdag.

Injektion som stannar hjärtat

För att foster ska slippa födas med livstecken vid sen abort, föreslår Smer möjlighet till feticid. Det innebär en injektion inför aborten, som gör att fostrets hjärta stannar. Metoden används i andra länder som har en fast gräns för sen abort, enligt rådet.

Antalet ansökningar om sena aborter visar en ökande trend, enligt Smer, och har de senaste åren legat mellan 550 och 600 per år.

Läs också: Klara besked om sena aborter

Bakgrunden till rapport och förslag är den debatt som blossade upp sommaren 2017 då en neonatalläkare vid flera tillfällen kallades in för att rädda aborterade foster som visade tecken på liv. I våras enades barnmorskornas, förlossningsläkarnas och neonatalläkarnas yrkesföreningar om ett gemensamt dokument  om handläggning av sena aborter efter vecka 18.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida