Kvinnohälsa

Statistik visar bekymmersam ökning av övervikt bland gravida

Statistik visar bekymmersam ökning av övervikt bland gravida
2017 var drygt 26 procent av de gravida kvinnorna överviktiga, enligt Socialstyrelsens statistik. Arkivbild: Mostphotos

Övervikt och fetma bland gravida fortsätter att öka och minskningen av antalet allvarliga bristningar vid förlossning har stannat av, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora.

Högt BMI för gravida kvinnor ökar risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och tidig förlossning. Därför anser Socialstyrelsen att det är bekymmersamt att övervikt och fetma fortsätter att öka bland kvinnor som skrivs in i mödrahälsovården.

– Eftersom högt BMI innebär risk för både mamma och barn är det viktigt att lyfta den här lite känsliga frågan. Liksom att det görs ett preventivt arbete i samhället och att mödravården erbjuder insatser och stöttar kvinnor under och efter graviditeten, säger Anna Sandström, specialist i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Stora regionala skillnader

Statistiken från 2017 visar att drygt 26 procent av de inskrivna kvinnorna hade övervikt och 15 procent fetma, vilket är en ökning som har pågått under de senaste 25 åren. De regionala skillnaderna är stora. I Dalarnas och Södermanlands län hade hälften av kvinnorna övervikt eller fetma vid inskrivningen, i Stockholm var det drygt en tredjedel.

Statistiken visar också att allvarliga bristningar som drabbar ändtarmsmuskulaturen drabbar fem procent av förstföderskorna. Sedan 2004 har antalet allvarliga bristningar minskat något för varje år, men det är en trend som stannade av 2017.

Även här varierar det mycket mellan regionerna. I Region Gotland fick drygt åtta procent av förstföderskorna allvarliga bristningar, i Region Gävleborg var siffran 2,6 procent. Skillnaderna kan bland annat bero på olika arbetssätt.

”Fler insatser behövs”

– Bristningar har uppmärksammats mycket de senaste åren och flera satsningar har gjorts, men skillnaderna tyder på att det är viktigt att regionerna analyserar sina siffror och fortsätter att jobba med insatserna, säger Anna Sandström.

När det gäller kejsarsnitt visar Socialstyrelsens rapport att de var lika många 2017 som tio år tidigare. Lägst andel kejsarsnitt, 11,6, hade Region Östergötland.

Statistiken visar också att färre barn föddes 2017 än året innan, att snittåldern för förstföderskor var 28,7 år och att vårdtiderna på BB – som har minskat de senaste decennierna – var nere på i snitt 1,7 dygn efter vaginal förlossning.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida