Sexuell och reproduktiv hälsa

Var tredje gravid överviktig vid inskrivning

Var tredje gravid överviktig vid inskrivning
Källa: Socialstyrelsens medicinska födelseregister. Grafik: Siren

Mer än var tredje gravid kvinna som skrev in sig hos mödrahälsovården 2015 var överviktig, visar siffror från Socialstyrelsen. Andelen gravida med övervikt eller fetma varierade mellan 47 procent i Dalarna och 32 procent i Stockholm.

– Det är väldigt stigmatiserande att prata om övervikt, men det här är ett av våra största folkhälsoproblem så vi måste prata om det utifrån vad det kan få för följder, säger Olof Stephansson, föredragande läkare vid Socialstyrelsen, till nyhetsbyrån Siren.

Skiljer sig över landet

Andelen gravida kvinnor med övervikt eller fetma skiljer sig en del över landet. Bland de län som har högst andel överviktiga finns Gävleborg, Södermanland och Västmanland, medan län som Västerbotten, Halland och Skåne finns bland dem med lägst andel.

– Storstadsregioner har i allmänhet lägre bmi än övriga delar av landet och det är bland annat sociala faktorer som spelar in. Det är vanligare med övervikt och fetma ju lägre utbildning man har, säger Olof Stephansson, som också är förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ökar hela tiden

Han menar att övervikt och fetma är den största utmaningen inom förlossningsvården just nu.

– Om man jämför med till exempel rökning bland gravida så har det minskat, men ser man till övervikten ökar den bara mer och mer. Ökningen är inte så stor, men sker sakta hela tiden, säger han.

Risk för komplikationer

Dels kan det vara svårare att bli gravid när man är överviktig, men komplikationerna och riskerna under graviditeten ökar också.

– Det är lättare att få missfall, man kan få förlossningsskador eftersom barnen blir större, och ökar risken för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning. De flesta av dessa saker är fortfarande ovanliga, men ökar i risk i jämförelse med en normalviktig kvinna, säger Olof Stephansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida