Sexuell och reproduktiv hälsa

Viktökning mellan graviditeter ökar risken för att barnet ska dö

Viktökning mellan graviditeter ökar risken för att barnet ska dö
Studien bekräftar tidigare forskning som visar att övervikt hos modern ökar risken för barnet. Arkivbild: Mostphotos

Även om risken för dödföddhet och spädbarnsdöd generellt sett är liten ökar risken om mamman går upp i vikt mellan första och andra graviditeten.

3 december 2015

Att barnet föds dött eller avlider under sitt första levnadsår är mycket ovanligt i Sverige, även hos kvinnor som går upp mycket i vikt. Ändå verkar det som om viktökning mellan graviditeterna kraftigt ökar den lilla risk som finns.

Kvinnor som ökar sitt BMI med minst fyra enheter (elva kilo hos en normallång kvinna) mellan första och andra graviditeten har 50 procent högre risk för att föda ett dödfött barn, jämfört med kvinnor som behåller vikten mellan graviditeterna.

Risken för att barnet ska dö under det första levnadsåret är 60 procent högre.

Omvänt minskar risken för spädbarnsdöd för kvinnor som är överviktiga vid den första graviditeten men lyckas gå ner i vikt fram till den andra graviditeten

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Lancet. Studien har gjorts av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm i samarbete med University of Michigan.

I sitt arbete har de använt sig av data ur det svenska medicinska födelseregistret.

Totalt inkluderas nästan 457 000 kvinnor som födde sitt första och andra barn mellan åren 1992 och 2012.

I snitt födde 2,4 av 1 000 kvinnor ett dödfött barn vid andra graviditeten. Andelen barn som dog under det första levnadsåret var 2,1 av 1 000.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida