Arbetsmiljö

Pressad arbetsmiljö på labben i Gällivare

Pressad arbetsmiljö på labben i Gällivare
Många nödlösningar och uttröttad personal på laboratoriemedicin i Gällivare. Arkivbild: Colourbox

Gällivare sjukhus har inte gjort tillräckligt för att få bukt med arbetsmiljöproblemen på avdelningen för laboratoriemedicin, där personalen varit pressad alldeles för länge. Det anser Vårdförbundet som nu kopplar in Arbetsmiljöverket.

25 oktober 2016

Under flera år har det varit brist på biomedicinska analytiker vid Gällivare sjukhus. Sommaren 2014 skrev Vårdfokus om hur prover fick skickas till Sunderby sjukhus, eftersom laboratorierna i Gällivare inte hann med.

Bemanningsproblemen har skapat en ond cirkel av dålig arbetsmiljö och personal som säger upp sig och tvingat personalen att fokusera på enbart akuta analyser och blodtappning.

Svårt att rekrytera

Arbetsgivaren har annonserat efter nya medarbetare på i klassiska annonser och på Facebook, men det har gett magert resultat. Personalen har fått föreläsningar om stress och kommunikation. Schemat har gjorts om, prioriteringslistor har upprättats. Det har satsats på kompetensutveckling och närsjukvården har informerats om den pressade arbetssituationen på laboratorierna.

Trots detta visar en undersökning som Vårdförbundet gjort bland samtliga biomedicinska analytiker på labbet att 80 procent upplever arbetsmängden som oacceptabel och 70 procent att de inte kan påverka sin arbetssituation. Under sommaren har många varit sjukskrivna och det har gjort att den redan täta beredskapen blivit ännu mer påfrestande för personalen i tjänst, som många gånger fått stanna kvar efter arbetstidens slut.

Anmälan till arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren har efter lång tids påtryckningar från Vårdförbundet vidtagit åtgärder och visat en medvetenhet den dåliga arbetsmiljön. Framöver kommer bland annat Företagshälsovården att arbeta med arbetsgruppens arbetsmiljöproblem och lokalerna ska göras om för att underlätta arbetet. Men det här är inte tillräckligt, anser Vårdförbundet som nu kopplar in Arbetsmiljöverket via en så kallad 6:6a anmälan, i hopp om att det ska få sjukhuset att göra något åt kärnproblematiken som enligt Vårdförbundet är tät beredskap och för lite tid för återhämtning mellan arbetspassen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida