Biomedicinske analytikern som letar efter ESBL carba

Biomedicinske analytikern som letar efter ESBL carba
Jens Furuskog följer varje fall av ESBL carba i Sverige. Under 2014 smittades 46 personer.

Varje nytt fall av den multimultiresistenta bakterien analyseras och smittspåras.

Biomedicinske analytikern Jens Furuskog jobbar på Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska laboratorium. Han är inriktad på den resistenta bakterien ESBL och den nya mutationen ESBL carba. Som Vårdfokus rapporterat de senaste dagarna utgör ESBL carba ett hot mot modern sjukvård. Den sprider sig snabbt i världen och även i Europa där den är vanlig i vården i Grekland och Italien.

Tittar på varianter

– Jag är speciellt intresserad av den för att det innebär så mycket för sjukvården om den sprider sig här också, säger han.

Än så länge har Sverige förhållandevis få smittade, 46 fall förra året och 29 fall året innan. ESBL carba är ett enzym som gör tarmbakterier som E.coli och Klebsiella resistenta. Enzymet finns i olika varianter, varav de vanligaste hos smittade i Sverige är OXA-48 och NDM.

När Jens Furuskog analyserar de bakterieprover som kommer från landets sjukhus är varianterna av ESBL carba i fokus.

Odlas med olika antibiotika

Bakterierna har odlats över en natt på en platta tillsammans med flera olika typer av antibiotika. För ESBL och ESBL carba är det till exempel cefotaxim, meropenem, kolistin och ceftazidim. Cirklar bildas runt de antibiotika som bakterien är känsliga för och kallas för hämningszoner. De med aningen större hämningszon går att använda för att behandla infektionen med.

Efter resistenbestämningen fortsätter arbetetet i laboratoriet med den genetiska analysen. Dna-fragment kopieras i PCR-maskinen och därefter analyseras vilken typ inom bakterie- och enzymgrupp patienten drabbats av. Därefter fortsätter smittspårning inom Sverige, men för ESBL carba fortfarande oftast till andra länder.

Dåliga testlappar i studie

När resistens avgörs används så kallade testlappar i bakterieodlingen. En ny studie visar att dessa smala pappersremsor med antibiotika kan vara av dålig kvalitet och påverka resultatet. Det innebär en risk att patienten får fel behandling. Studien presenterades på den Europeiska mikrobiologiska kongressen i Köpenhamn i april.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida