IFBLS-kongressen. Lättare för fattiga länder med nya avgifter

IFBLS-kongressen. Lättare för fattiga länder med nya avgifter
Anna Andersson, vice ordförande Vårdförbundet, Anne Berndt, förbundsombudsman Vårdförbundet och Ewa Grodzinsky, ordförande i IBL deltog i diskussionerna om nytt avgiftssystem och makfördelningen inom IFBLS. Foto: Helena Mirsch

Efter flera dagars diskussion enades delegaterna i IFBLS generalförsamling i går slutligen om ett kompromissförslag för hur många röster de olika länderna ska ha i organisationen. Man beslutade också om ett nytt avgiftssystem som ska göra det möjligt för fler fattiga länder att bli medlemmar. Bra, tyckte de svenska delegaterna.

22 augusti 2012

Tidigare har medlemsländerna betalat avgift efter hur många medlemmar de har rapporterat till IFBLS. För fattiga, men stora länder med många medlemmar, som Indonesien och Thailand, har det inneburit höga kostnader.

Hoppas på fler medlemmar

Nu inför man ett system som baseras på indelning av länder efter ekonomisk styrka, enligt FN:s klassifikation. Det får till följd att länder med svag ekonomi får betydligt sänkt avgift, medan rikare länder som Sverige kommer att få betala mer.

– Det tar vi gärna, säger Anna Andersson, vice ordförande i Vårdförbundet och svensk deltagare på kongressen.

Hon menar att det är en fråga om rättvisa och solidaritet med fattigare länder. Förhoppningen är också att det här gör det möjligt för fler länder att bli medlemmar i organisationen.

Ett land – en röst

Betydligt mer diskussion blev det om förslaget till ny röstfördelning i IFBLS. En majoritet av länderna, däribland Sverige, ville att varje land ska ha en röst, oberoende av hur stort landet är eller hur mycket man betalar till organisationen.

Det här motsatte sig USA, Kanada och Storbritannien och några andra länder som i dag betalar höga medlemsavgifter eftersom de har så många medlemmar.

– Det är en maktfråga för dem, men vi anser att principen om en röst per land är riktig, säger Anna Andersson.

Efter långa diskussioner slutade det med en kompromiss som innebär att ett land kan få en, två eller tre röster beroende på antalet medlemmar och hur mycket man betalar i avgift.

I dag, onsdag avslutas den fem dagar långa världskongressen som har hållits i ett rekordvarmt Berlin med uppemot 40 graders värme. Det var en skara utmattade delegater som skyndade sig ut från den varma kongressalen, lika lättade över att det gick att komma fram till en kompromiss som att få lite luft.

Kongress-fakta

  • IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, är en internationell organisation för biomedicinska analytiker och har ett 30-tal medlemsländer.
  • Sverige är medlem i IFBLS genom IBL, institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.
  • IFBLS håller sin 30:e kongress i Berlin den 18-22 augusti.
  • Temat för kongressen är genetik och infektionssjukdomar.
  • Från Sverige deltar ett 40-tal biomedicinska analytiker.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida