IFBLS-kongressen. Norge föregångsland i etiska frågor

IFBLS-kongressen. Norge föregångsland i etiska frågor
Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, föreläste om etik på biomedicinska analytikernas världskongress i Berlin. Foto: Helena Mirsch

Det var mer än fullsatt på dagens seminarium om etik på världskongressen i Berlin. Vårdförbundets Anne Berndt pratade om ledarskapets betydelse för hur etiska frågor hanteras. Men Sverige ligger långt efter Norge som har många års erfarenhet av utbildning i etik för biomedicinska analytiker.

21 augusti 2012

Att intresset skulle vara så stort för etiska frågor hade nog kongressarrangörerna inte räknat med. Salen för det etiska seminariet var på tok för liten. Folk stod längs väggarna och satt på golvet i mittgången.

– Jag anade nästan det, etik intresserar väldigt många just nu, säger Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet och en av föreläsarna på seminariet.

Undersökning bland chefer

Hon berättade om en undersökning som hon har gjort under våren, bland chefer inom laboratorieverksamhet i vården . Sex chefer, varav fem är biomedicinska analytiker, intervjuades om hur de ser på etiska frågor och i vilken grad det diskuteras etik på arbetsplatsen.

Eftersom underlaget är så litet ville Anne Berndt inte dra några generella slutsatser. Istället presenterade hon olika citat från intervjuerna:

  • ”I laboratoriearbetet pratar vi inte om etik.”
  • ”Vi har nyligen fått etiska regler. Alla måste läsa dem och skriva under att de har tagit del.”
  • ”Laboratorier är så strukturerade att allt som behövs är att följa strukturen.”

Etisk kod

Fyra av de sex intervjuade kände till att det har getts ut en etisk kod för biomedicinska analytiker, men ingen använde den.

– Det handlar om tidsbrist, men också om att det är en fråga som inte prioriteras.

Anne Berndt menar att det är viktigt att börja diskutera etiska dilemman även på laboratorierna.

– Genom att reflektera och sätta ord på de problem som finns görs problemen synliga. Det kräver mod både från ledare och enskilda individer.

Norge ett föregångsland

I Norge har man kommit betydligt längre än i Sverige. Marie Nora Roald berättade på seminariet om den etiska reflektionsmodell som används för att utveckla den etiska kompetensen hos biomedicinska analytiker i grannlandet. Detta inspirerade kollegerna i Sverige och andra länder som visade stort intresse för den norska modellen.

– Vi behöver göra som i Norge och arbeta strategiskt med etiska frågor, säger Anne Berndt.

Till att börja med ska den etiska kod som reviderats av Vårdförbundet tillsammans med IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, utvecklas till ett arbetsmaterial som ska kunna användas som underlag för etiska diskussioner på arbetsplatserna.

Kongress-fakta

  • IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, är en internationell organisation för biomedicinska analytiker och har ett 30-tal medlemsländer.
  • IFBLS håller sin 30:e kongress i Berlin den 18-22 augusti.
  • Temat för kongressen är genetik och infektionssjukdomar.
  • Från Sverige deltar ett 40-tal biomedicinska analytiker.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida