karriär

Karriärtjänster för sjuksköterskor införs i Region Jönköping

Karriärtjänster för sjuksköterskor införs i Region Jönköping
Eva-Lotta Lager, avdelningsordförande för Vårdförbundet Jönköping.

För att göra yrket mer attraktivt och kunna behålla erfarna sjuksköterskor inför Region Jönköping omkring 100 särskilda karriärtjänster nästa år.

Tjänsterna ska rikta sig till ”erfarna och yrkesskickliga” sjuksköterskor, enligt det förslag till budget som regionfullmäktige ställt sig bakom idag. Sju miljoner kronor avsätts, vilket räcker till omkring 100 tjänster där sjuksköterskorna får omkring 4 000 kronor mer i lön.

Tanken är att sjuksköterskorna fortsätter arbeta kliniskt men också att de ska fungera som coacher och vara ett stöd när nya sjuksköterskor introduceras samt vara med och utveckla nya arbetssätt.

Samtal med politikerna

– Vi har haft samtal med företrädare för de politiska partierna här i Jönköping och fört fram vad vi tycker är viktigt för att göra yrkena attraktiva. Vi är glada att de har lyssnat på oss när vi har pratat om vikten av karriärmöjligheter, säger Eva-Lotta Lager, ordförande för Vårdförbundet avdelning Jönköping.

I de samtalen har Vårdförbundet också fört fram vikten av löneutveckling och en större lönespridning samt behovet av återhämtning vid nattarbete. I budgeten för nästa år sker också en satsning på höjda löner för sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar natt. För sjuksköterskor som arbetar heltid natt innebär det 6 000 kronor mer i månaden.

Behövs återhämtning

– Det är bra, men jag hade önskat att man satsade på alla som arbetar natt, även de som har rotationstjänster. Dessutom tycker vi att det hade varit bättre med en satsning på mer återhämtning. Det här ger mer pengar, men inte ett hälsosammare arbetsliv, säger Eva-Lotta Lager.

Hon påtalar också att Vårdförbundet har lyft behovet av karriärtjänster och nattillägg för alla Vårdförbundets grupper, inte bara sjuksköterskor.

– Jag hoppas vi får gehör för det. Självklart borde detta gälla även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida