Drogtester

Snabbtester för droganalys ska bli mer pålitliga

Snabbtester för droganalys ska bli mer pålitliga
De snabbtester för droganalyser som finns i dag är inte alltid så pålitliga. Det vill Swedish standards institute ändra på. Arkivbild: Mostphotos

Swedish standards institute, Sis, har nyligen startat ett arbete för att höja kvaliteten på snabbtester för olika typer av droganalyser. Målet är att de i princip ska bli lika pålitliga som de analyser som utförs på medicinska laboratorier.

– Man ska kunna lita på testresultat och på sättet prover utförs. Genom att skapa branschgemensamma standarder för snabbtester för droganalys blir det säkrare för individen, säger biomedicinska analytikern Lena Morgan, projektledare på Sis och tidigare förbundsombudman på Vårdförbundet.

I dag utförs drogtester i många olika verksamheter och sammanhang med hjälp av snabbtester för saliv och urin. Dessa är av varierande kvalitet och utförande. Ofta används de av personal som vare sig har kunskap eller utbildning i hur analyserna ska göras för att det ska bli så korrekta resultat som möjligt.

Lena Morgan är biomedicinsk analytiker och projektledare på Sis. Foto: Sten Jansin

– Det gör att de resultat som fås från testerna är osäkra. Ofta omsätter de dessutom mycket pengar, både vid inköp och användning, säger Lena Morgan.

Den nystartade standardiseringskommittén för snabbtester för droganalys består av representanter från myndigheter, tillverkare och användare. Ordförande i kommittén är Lars-Olov Sjöström från Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF.

– Vi hoppas också få med representanter från vården och skolhälsan där man också utför dessa analyser, säger Lena Morgan.

Målsättningen är att kommittén ska arbeta snabbt.

 – Men en realistisk bedömning är ändå att det kommer att ta ett till två år innan vi blir klara.

Fakta Sis

  • Swedish standards institute, Sis, är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige.
  • Sis är medlem i och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen Iso.
  • Förutom Sis finns två ytterligare svenska standardiseringsorganisationer: Svenska informations- och telekommunikationstandardiseringen, ITS, och Svensk elstandard, SEK.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida