covidvaccin

”Ketchupeffekt av vaccin kan bli ett problem”

”Ketchupeffekt av vaccin kan bli ett problem”
Tina Mansson Söderlund, vaccinsamordnare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg. Foto: Region Gävleborg

Vaccinationerna är i full gång - ett ljus vid horisonten i coronamörkret. Men utmaningarna är många. Färre doser än väntat och allmänhetens frustration kring att inte veta när man får ta sprutan är några saker vaccinsamordnaren Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Gävleborg, tampas med i arbetet.

5 februari 2021

Det blev ingen särskilt lång julledighet för Tina Mansson Söderlund. Tidigarelagd vaccinstart och den högsta beläggningen någonsin i regionen satte stopp för det. Dessförinnan jobbade hon för högtryck med att förbereda vaccineringen. Frågorna var många – dokumentation, bokning, säkra flöden, aktörer och bemanning var några kärnpunkter. Lägg därtill förväntningarna från myndigheter och det skriande informationsbehovet från i stort sett alla inblandade.

Nu, när vaccinationerna startat, är antalet doser fortfarande begränsat. Men arbetet går bra i Gävleborg, än så länge.

– Ska man se någon fördel med bristen på vaccin är det att vi får ju testa alla system. Men det är fortfarande ett otroligt tryck kring frågan. Det här är det som svenska folket är nästan mest intresserade av just nu. Jag tror att jag är regionens populäraste person när det gäller presskontakter, skrattar Tina Mansson Söderlund.

Hon försöker vara tillmötesgående mot media, som också är en bra kanal för att nå ut till allmänheten. Det finns även en särskild kommunikatör för vaccinfrågor, och en hel del krut läggs på sociala medier.

Strax innan jul meddelade regeringen genom socialminister Lena Hallengren att alla vuxna i Sverige skulle få vaccinet under första halvåret 2021. Tina Mansson Söderlund ställde sig redan då frågande till om det skulle vara möjligt. Hon upplever att fokus i debatten kring varför vaccinationerna inte går tillräckligt fort i landet hamnat fel.

– Det finns en viss diskrepans mellan vad som framförs på presskonferenserna och vilken information som sen kommer till oss i regionerna. Det nämns också ibland att om det inte går fort nog beror det på att regionerna inte gör sitt uppdrag, men egentligen är det hur mycket vaccin vi får ut till regionerna som styr hastigheten, säger hon.

Är du orolig?

– Ja, den tidsplan man säger att man ska hålla är tveksam. Det kommer komma så många doser senare i vår, säger man – men då kan det också bli problem om det blir en ketchupeffekt. Systemen ska ju bedriva annan hälso- och sjukvård också.

Än så länge har vaccinationerna inte krävt så många resurser att annan vård blivit lidande. De som fått lägga ner mest tid är chefer i olika arbetsgrupper. Själv har Tina Mansson Söderlund inte någon underställd personal för tillfället, men hon arbetsleder många. Man måste komma ihåg att stanna upp och reflektera, säger hon.

– Vi är inne i något exceptionellt. I alla de här utmaningarna är min bild att det finns ett högt engagemang, att folk är väldigt flexibla i att gå ifrån traditionella upplägg – och det gör ju också arbetet roligt. Men även det som är roligt innebär en risk om det medför hög belastning under lång tid. Där måste man som ledare läsa av sina medarbetare och lyfta de här frågorna.

Hon ser att det är extra viktigt att vara tydlig med att det är okej att göra sig oanträffbar ibland.

– Sen är det en ledarskapsutmaning att sprida ut arbetet. Det måste finnas en spårbarhet i vad man jobbar med, så man inte blir beroende av det som finns i chefernas hjärnor.

Vad har du själv lärt dig som chef?

– Att inte lägga tid och kraft på att kontrollera det som andra kan göra och bör göra. Det finns så många kompetenta, som verkligen vill bidra och gör sitt bästa. Jag brukar säga att jag har ett tillitsbaserat ledarskap – nu vilar jag ännu tryggare i det än vad jag gjorde innan pandemin, säger Tina Mansson Söderlund.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida