MR-olyckan

Röntgensjuksköterskan skadades i nacken

Röntgensjuksköterskan skadades i nacken
Olyckan skedde i en MR-trailer från Aleris som användes vid Sunderby sjukhus. Foto. Susanna Pagels.

Röntgensjuksköterskan som vårdades på intensiven efter MR-olyckan i Sunderbyn drabbades av skador i nacken. Han är långtidssjukskriven men kommer troligtvis inte att få bestående men.

Det uppger Ulrika Ask, verksamhetschef för Aleris Röntgen.

– Röntgensjuksköterskan mår bättre. Han skrevs ut fyra dagar efter olyckan men kommer att vara sjukskriven på grund av nackproblem ett bra tag framöver. Läkarna tror att det kommer att gå bra för honom, säger hon.

Vårdfokus har via Aleris bett om en intervju med röntgensjuksköterskan, som tackat nej.

Vårdfokus har i tidigare artiklar berättat om den allvarliga MR-olyckan som för drygt två veckor sedan inträffade i Aleris röntgentrailer utanför Sunderby sjukhus i Luleå. Av vad som framgått hittills gick röntgensjuksköterskan in till patienten under en pågående undersökning.

Bar viktväst

Av någon anledning hade han en viktväst som används vid träning på sig. Västen, och därmed också röntgensjuksköterskan, drogs med enorm kraft in i kamerans magnetfält.

Han fick skäras loss från magnetkameran, varefter han medvetslös transporterades till intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå. Olyckan inträffade på en onsdag. På söndagen skrevs han ut från sjukhuset.

Flera utredningar på gång

Händelsen utreds av såväl polisen som Aleris och Arbetsmiljöverket. Inga av utredningarna är ännu klara. Så det saknas fortfarande svar på exakt hur olyckan gick till eller varför den mycket erfarne röntgensjuksköterskan bar en väst med träningsvikter i.

 – Under tiden som polisutredningen pågår kan jag inte uttala mig om vad vi vet. Bilden för oss börjar klarna, men den kommer inte att offentliggöras förrän polisen säger att vi kan göra det, säger Ulrika Ask.

Hon förklarar att företagets egen internutredning så småningom kommer att lämnas till Arbetsmiljöverket, men att den då genast kommer att sekretessbeläggas.

Enligt förundersökningsledaren Märta Warg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål återstår fortfarande en del förhör och insamlande av en del skriftlig information innan polisutredningen kan slutföras.

MR-kameran står still

Den trailer som Aleris använder för magnetkameraundersökningar har sedan olyckan inträffade inte använts. Normalt undersöks cirka 30 patienter om dagen i den. Efter underhåll och påfyllnad av helium försökte man starta den förra måndagen. Starten misslyckades, vilket är vanligt med MR-maskiner som stått still. Enligt Ulrika Ask ska ett nytt försök göras denna vecka.

Om utredningarna till slut slår fast att det var viktvästen som orsakade olyckan kan man undra vad det betyder för röntgensjuksköterskan. Kan företaget komma att kräva honom på skadestånd?

– Jag kan förstå att frågan ställs. Men vi har inte ens diskuterat det. Vi är mitt uppe i en utredning där vi vill stötta röntgensjuksköterskan på alla de sätt som vi kan. Att kräva skadestånd är inget som vi ens ägnat en millisekund åt i nuläget. Jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna bli aktuellt, säger Ulrika Ask.

Frågan är om det ens skulle vara möjligt för företaget att rikta ett sådant krav mot röntgensjuksköterskan. Enligt skadeståndslagen krävs det synnerliga skäl för att en arbetstagare ska kunna hållas ansvarig för fel eller försummelser i tjänsten.

– Det krävs väldigt mycket för att någon ska bli skadeståndsskyldig på jobbet. Då måste man i princip medvetet ha skadat någonting, säger Dan Holke, vd och chefsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida