IT i vården

Snabbare strokevård med hjälp av läsplattor

Snabbare strokevård med hjälp av läsplattor
Röntgensjuksköterskan Christer Kristiansson och Lars Stenberg, sektionschef för sektion neuroradiologi, granskar röntgenbilder på mobil enhet. Foto Biljana Velevska

Tack vare läsplattor har neuroradiologer i Region Skåne fått ögonblicklig åtkomst till röntgenbilder, även när de befinner sig utanför sjukhus. Det gör att de ännu snabbare kan ta beslut om en patient behöver trombektomi, där en blodpropp tas bort mekaniskt.

14 december 2017

Akut stroke är ett allvarligt tillstånd med stor risk för bestående invaliditet och död. Därför finns det i samtliga landsting ett Rädda hjärnan-protokoll som tydliggör hela vårdkedjan från ambulansutryckning till diagnostik och behandling på sjukhus.

När en patient med misstänkt stroke anländer till sjukhus görs det direkt en skiktröntgen med datortomografi, DT, som visar om tillståndet orsakats av blödning eller propp.

Läs också: Snabb strokediagnos med nytt ultrasnabbspår

Få utför trombektomi

Om en propp konstateras påbörjas propplösande behandling, trombolys, vilket ofta leder till att skadans följder kan minimeras. Men i vissa fall behöver det göras en trombektomi. Det innebär att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken, det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen dras ut. Ingreppet utförs av en neuroradiolog med assistans av bland annat röntgensjuksköterskor.

I den södra sjukvårdsregionen (Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Hallands län) genomförs trombektomier endast på Skånes universitetssjukhus i Lund, där det finns fyra neuroradiologer som delar på beredskapen dygnet runt. För dem är det viktigt att snabbt kunna ta ställning till om det är aktuellt med trombektomi.

Läs också: Nya riktlinjer för vård vid stroke

Har med sig läsplatta

– Som det var tidigare, att de behövde åka in till ett sjukhus för att titta på bilder och fatta ett beslut, innebar i bästa fall att de fick åka in i onödan och i värsta fall att dyrbara minuter av förberedelser gick förlorade. Därför började vi undersöka om radiologerna kan få åtkomst till röntgenbilderna där de befinner sig för tillfället, säger Christer Kristiansson, röntgensjuksköterska och ansvarig för röntgeninformationssystemet PACS i Region Skåne.

Lösningen blev att låta radiologerna ha med sig läsplattor som kan kopplas upp mot det mobila 4G-nätet eller WiFi. När en patient har undersökts med DT kontaktas neuroradiologen som med hjälp av läsplattan kan få direkåtkomst till bilderna.

Informationen raderas

– Vi använder VPN, det vill säga en säker förbindelse som gör att radiologerna kan granska bilderna utanför brandväggarna i Region Skånes IT-system. De får ett engångslösenord skickat till mobiltelefonen och loggar sedan in med sina användaruppgifter. En viktig funktion är att all information raderas så fort programmet stängs ner. Så även om läsplattan skulle komma på villovägar så kan ingen gå in och titta i historiken, säger Christer Kristiansson.

I läsplattorna finns en förenklad version av PACS som heter Uniview, som gör att radiologerna snabbt kan söka fram patienten, visa bilder med hjälp av scrollning, zooma och ändra gråskala. Programmet är alltså inte till för att ställa diagnos utan för att göra ett snabbt ställningstagande.

Till nytta för fler

Systemet var igång redan i mars 2017, efter tester och kortare utbildning. Efter cirka nio månader har det inte varit några problem. Endast vid ett tillfälle har en radiolog nekats åtkomst till aktuella röntgenbilder och det berodde på att programvaran hade uppdaterats på ett sätt som gjorde att brandväggarna satte stopp.

Christer Kristiansson har ställt ett antal frågor till neuroradiologerna för att se vad de tycker om tjänsten och att använda läsplatta. Samtliga har bara positiva saker att säga och tror dessutom att lösningen skulle kunna komma till nytta inom fler delar av vården. Så här säger en av neuroradiologerna:

– Jag skulle inte kunna tänka mig att vara utan den. Jag tycker tvärtom att det är en lösning som borde göras tillgänglig för fler inom Skånes Universitetssjukhus som har liknande behov som vi, speciellt för kliniker som ska ta operationsbeslut. Jag tror inte att läsplattan är tillräcklig för att en radiolog ska kunna skriva ett svar, men för att stödja primärjour.

Stort intresse

Christer Kristiansson berättar att representanter från flera landsting har hört av sig och visat intresse, inte minst från norra delen av Sverige där det ofta är ganska långa sträckor till sjukhusen.

– Där är det väldigt efterfrågat att ha direktåtkomst till patientinformation och röntgenbilder utanför sjukhusen. Jag tror att det här är något som vi kommer se mer av i framtiden. Och vårt projekt har hittills varit väldigt framgångrikt och uppskattat, säger Christer Kristiansson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida