rekrytering

Snart fulltaliga på röntgen i Eskilstuna

Snart fulltaliga på röntgen i Eskilstuna
Vårdenhetscheferna Lilli-Ann Findén och Helen Utsi och röntgensjuksköterskan Kerstin Nyström på röntgenkliniken i Eskilstuna är nöjda med den nuvarande bemanningen. Foto: Kristian Fransholm

Efter flera år av kraftig underbemanning har Mälarsjukhusets röntgenklinik lyckats anställa fler än 30 nya medarbetare sedan årsskiftet. Av dem är 14 röntgensjuksköterskor. Plötsligt har kön till skelettröntgen helt raderats ut.

6 september 2018

– Det känns jättebra. Nu har trycket på personalen börjat släppa. Under de senaste åren har vi varit kraftigt underbemannade, vilket gjort att personalen här har mått dåligt. Det har varit en tuff arbetsmiljö, säger röntgensjuksköterskan Kerstin Nyström som är förtroendevald för Vårdförbundet på Mälarsjukhusets radiologklinik.

Kön raderad

I ett pressmeddelande från Landstinget Sörmland berättar verksamhetschefen Peter Björk att man under sommaren lyckats reducera hela den kö som man tidigare hade till skelettröntgen, från 1 500 undersökningar till inga alls.

– Medarbetarna har alltså gjort ett strålande jobb och vi har dessutom klarat detta utan att använda några hyrsjuksköterskor, säger han.

Under hela sista året har röntgen på Mälarsjukhuset fått hjälp från kollegor på Kullbergska sjukhuset där dom kört en hel del både skelett- och
datortomografiundersökningar för att hålla nere kön.

Kliniken har länge haft svårt att rekrytera ny personal, inte minst röntgensjuksköterskor som det råder brist på i stora delar av landet. Men sedan årsskiftet har Mälarsjukhuset röntgenklinik lyckats anställa inte mindre 32 nya medarbetare, bland annat 14 heltidsanställda röntgensjuksköterskor.

Inget enkelt svar

Helen Utsi och Lilli-Ann Findén har tidigare arbetat som röntgensjuksköterskor på kliniken. För cirka ett år sedan blev båda vårdenhetschefer. När de får frågan hur de på relativt kort tid lyckats rekrytera så många nya röntgensjuksköterskor förklarar de att det inte finns något enkelt svar.

– Efter att vi förra året annonserade om nya röntgensjuksköterskor hade vi tur. Det droppade in nya ansökningar allt eftersom, säger Helen Utsi som tillsammans med Lilli-Ann Findén räknar upp en rad olika förklaringar till varför det blev så.

Närmaste utbildningarna för röntgensjuksköterskor finns i Örebro och Stockholm. Ovanligt många av de som nyexaminerats bor i eller i närheten av Eskilstuna. Flera studenter som visat framfötterna under sin verksamhetsförlagda utbildning på kliniken har knutits upp för fortsatt jobb efter examen genom att få ett villkorat utbildningsbidrag från sjukhuset. Någon har tidigare sommarvikarierat på enheten, någon annan har blivit tipsad av en kollega och så vidare.

Fokuserat på arbetsmiljön

– Både jag och Lilli-Ann Findén har fokuserat på att få till en bra
arbetsmiljö och att ge nya en ordentlig inskolning så att de blir trygga i sin
roll som röntgensjuksköterskor, säger Helen Utsi.

Lönerna har inte höjts specifikt för röntgensjuksköterskorna. Däremot är vårdenhetscheferna övertygade om att det nya nattavtalet med Vårdförbundet har ökat attraktionskraften.

Tidigare var veckoarbetstiden på Mälarsjukhusets röntgenklinik 40 timmar plus beredskap. Med det nya lokala nattavtalet behöver de som arbetar minst 20 procent natt bara arbeta 35 timmar i veckan samtidigt som de slipper beredskapen.

De som inte jobbar på natten utan bara på dagarna, kvällarna och helgerna har fått arbetstiden sänkt till 38 timmar. Samtidigt arbetar de endast dagtid på helgerna (helgkvällarna täcks av dem som även jobbar på natten).

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida