Alla är med ?på rapporten

Alla är med ?på rapporten
Onkologisjuksköterskorna Angelica Crambert och Susanne Carlson Bennet tillsammans med patienten under den personcentrerade eftermiddagsrapporten. Foto: Anna Simonsson

Varje eftermiddag ?har patienten chans att ställa frågor ?och diskutera med dagens och kvällens ?sjuksköterskor samtidigt. Nu känns ?kvällarna lugnare för alla.

2 december 2015

Onkologisjuksköterskan Susanne Carlson Bennets patient undrar när nästa infusion med antibiotika ska sättas. Hon svarar att droppet kommer klockan fyra och kvällskollegan ?Angelica Crambert nickar mot dem båda. Hon bekräftar att hon tar över, fixar det — och alla tre känner sig lugna. ?

Sedan ett år tillbaka är patienten med på överlämningen mellan dag- och kvällspasset på onkologiavdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Förhoppningen är att det ska öka både patientsäkerhet och delaktighet.

??— Det blir lugna kvällar med färre ringningar efter våra personcentrerade rapporter. Patienterna frågar och ?påminner om viktiga saker för dem. ?De är i centrum och vi gör upp en gemensam plan för det kommande dygnet, säger Susanne Carlson Bennet.?

Förändringen genomfördes efter en studie med oroande resultat vad gäller patientsäkerheten. Den visade att efter vårdtiden visste nästan hälften av patienterna inte om de läkemedelsförändringar som beslutats. Cellgifter kan öka risken för att ramla och majoriteten av patienterna bedömdes ha fallrisk. Men bara 39 procent visste om det. Studien har även väckt uppmärksamhet internationellt.

?— Den blev en väckarklocka. Det är allvarligt att patienterna inte vet vad vi gör. De har rätt att veta allt, säger Anna Kullberg, sjuksköterska och doktorand på Karolinska institutet.?

Anna Kullbergs pågående studie visar att patienterna tycker att sjuksköterskorna nu delar informationen bättre mellan sig än tidigare. Hon fortsätter med att, utifrån 500 patienter, utvärdera om den personcentrerade rapporten lett till ökad delaktighet, tillfredsställelse och om patienterna blivit mer insatta i frågor som rör läkemedel och fallrisk.?

Båda tycker också att vårdkulturen förbättras. Nu riskerar sjuksköterskorna inte längre att prata om patienten — för hen sitter alltid bredvid. ???

Läs mer:

Kullberg, A med flera. Information exchange in oncological inpatient care – patient satisfaction, participation and safety. European Journal of oncology nursing (2014).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida