Nordisk omvårdnadsforskning

Kompetens i kommunikation viktigt i arbete med äldre

Kompetens i kommunikation viktigt i arbete med äldre
Annelie Sundler och Inger K Holmström presenterade sin studie under den pågående konferensen om nordisk omvårdnadsforskning i Stockholm. Foto: Leni Weilenmann

Personalen i hemtjänsten missar existentiella samtal som de äldre tar initiativ till. Forskare menar att när allt mer vård flyttas till hemmet behövs mer studier ifrån den miljön.

Hemtjänstpersonalen är ofta fokuserade på praktiska arbetsuppgifter som de ska hinna med hemma hos de äldre. Krockar och utmaningar uppstår när den gamle hoppas få prata om de stora frågorna i livet och personalen bara vill få sitt jobb gjort.

Det visar en studie från Borås högskola som presenteras under den nordiska forskningskonferens inom omvårdnad som pågår i Stockholm den här veckan.

Slutet av livet

– När den äldre öppnar för ett samtal som handlar om slutet av livet eller döden kan det vara viktigt för den personen. Om personalen inte svarar på ett inkännande sätt kan den äldre känna att ingen lyssnar, säger Annelie Sundler, biträdande professor vid högskolan i Borås.

Hon har gjort studien tillsammans med Inger K Holmström, professor vid Mälardalens högskola, inom det internationella forskningsprojektet Comhome. Det är inriktat på kommunikation vid omsorg och vård i hemmet.

– Det finns nästan ingen forskning tidigare om kommunikationen som sker med patienterna i hemmet, varken inom hemtjänsten eller hemsjukvården. Det behövs nu när alltmer vård sker hemma, säger Annelie Sundler.

Oväntade vändningar

Resultatet visar att utmaningar i kommunikationen uppstod när de äldre hade en annan uppfattning än personalen om vad vårdarbetsuppgiften skulle innebära, eller när oväntade händelser eller vändningar inträffade i kommunikationen.

Annelie Sundler lyfter fram ett exempel från forskningen där undersköterskan vid ett hembesök hjälper en äldre herre med hans läkemedel och frukost. Undersköterskan frågar om han deltog vid en händelse under gårdagen. Han svarar att han var för trött och kände sig för svag. Undersköterskan svarar med ett kort ”ja”. Efter en stunds tystnad nästan viskar mannen

”Det är slut med mig . . . snart är det över för den gamle mannen”

Undersköterskan försöker då muntra upp honom, vilket inte lyckas. För mannen är det tydligt att han närmar sig slutet av sitt liv.

Den äldres oro och behov

– De som arbetar med gamla behöver mer kunskap om kommunikation för att kunna hantera situationen. I oväntade sammanhang vänder samtalet från att handla om en vardaglig fråga till en inbjudan till ett djupare samtal, säger Annelie Sundler.

Resultatet visar att utmaningarna i kommunikationen handlar om de äldres oro, behov och existentiella frågor, som ibland bara var vagt uttryckta.

Det kunde också handla om att hantera och kommunicera kring den äldres skörhet och beroende av hjälp, eller att ha olika åsikter och bli besviken.

Vid ett annat hembesök berättar den äldre kvinnan för en undersköterska att hon känner sig utmattad. Undersköterskan lyssnar och svarar att den äldre ska ta hand om sig. Den äldre kvinnan fortsätter berätta att hon tycker att det känns konstigt att hon är så gammal, och att känna sig svag och skör.

”I slutet kommer det att bli mörkt. Men jag är gammal, vet du.”

– Undersköterskan fortsatte att svara henne på ett känsligt sätt. Det verkade lugna kvinnan. Det krävs kompetens inom kommunikation för att arbeta med gamla. Jag håller inte med de i debatten som talar om att alla kan klara den här typen av jobb, säger Annelie Sundler.

100 inspelade möten

Den undersökta datan bestod av 100 inspelade möten i hemmet mellan 43 äldre personer och 19 undersköterskor eller vårdbiträden i hemtjänsten.

Varför är det intressant som omvårdnadsforskare att studera hemtjänstens personal?

– Det behövs forskning kring vård och omsorg som sker i hemmet och det allra mesta av arbetet görs av hemtjänsten. Det är genom kommunikationen som patienterna kan uttrycka sina behov. Dessutom är kommunens sjuksköterskor ansvariga för vården.

Inom samma projekt studerar de sjuksköterskor i hemsjukvården och deras kommunikationen med patienter.

– Vi ser redan nu att den inte skiljer sig så mycket. Sjuksköterskor kan också vara fokuserade på att hinna slutföra sin arbetsuppgift och inte vara öppna för ett samtal under exempelvis en såromläggning, säger Annelie Sundler.

Forskarna får ofta höra att personalen har svårt att hinna med samtalen.

– Jag förstår att de inte alltid hinner gå in i längre samtal. Men med lite mer kunskap om kommunikation kan de göra mycket genom att bara lyssna och bekräfta de äldre, säger Inger K Holmström.

Deras studie publicerades i tidskriften Journal of Advanced Nursing i maj i år.

Vill öka användningen av forskning

Under den tre dagar långa konferensen som avslutas i dag har omvårdnadsforskare från hela norden träffats för att ta del av varandras kunskap. Fokus har varit att utveckla och stärka forskningsmetoder, samt öka användningen av forskningen.

– Vi är här för att nätverka med nordiska forskare, och får ny kunskap genom de högprofilerade föredragshållarna, bland annat från USA. Men också genom att lyssna på alla som presenterar sina forskningsresultat, säger Inger K Holmström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida