Bröstcancer

Mammografi  kan förlänga livet med 17 år

Mammografi  kan förlänga livet med 17 år
Regelbundna mammografiundersökningar ökar överlevnaden för dem där cancerförändringar hittas. Arkivbild: Getty Images

Kvinnor som följer mammografiprogrammet har 60 procent lägre risk att dö i bröstcancer tio år efter diagnosen, jämfört med kvinnor som inte regelbundit deltagit i undersökningarna, visar ny svensk forskning.

13 november 2018

I över 40 år har László Tabár, läkare och professor i radiologi vid Falu lasarett, studerat hur tidig diagnos av bröstcancer med hjälp av mammografi och behandling i tidigt stadium påverkar dödligheten i bröstcancer.

Nu presenterar han och hans forskningsgrupp nya undersökningsresultat i den medicinska tidskriften Cancer som pekar på nyttan med regelbunden mammografiscreening.

– Vår forskning visar att en kvinna som följer mammografiprogrammet och får en bröstcancerdiagnos i genomsnitt får 17 extra år att leva, jämfört med dem som inte deltar i programmet, säger László Tabár till Vårdfokus.

Det finns de som tror att mammografi inte är nödvändigt eftersom bröstcancerbehandlingen är så bra i dag. Men enligt László Tabár är en tidig diagnos en förutsättning för en framgångsrik behandling och chansen för tidig diagnos ökar med regelbunden screening,

Av de runt 38 000 kvinnor som årligen kallas till mammografi i Dalarna går ungefär 82 procent på undersökningen. Tidig upptäckt av bröstcancer gör att behandling sätts in tidigt vilket ökar chansen att cancern kan stoppas innan den sprider sig till andra delar av kroppen.

Lägst dödlighet i landet

– Dalarna har lägst bröstcancerdödlighet av alla län i Sverige. Det beror på att en hög andel av kvinnorna i Dalarna som kallas till mammografi kommer till undersökningen. Om alla kvinnor skulle gå på mammografi regelbundet skulle bröstcancerdödligheten minska ännu mer, säger László Tabár.

I den aktuella studien ingår totalt drygt 52 000 kvinnor där dödligheten undersöktes hos dem som deltog i screeningprogrammet respektive inte deltog mellan åren 1977 och 2015. I studien ingår även kvinnor från åren 1958 till 1976 då mammografin ännu inte var införd.

Studien, som totalt sträcker sig över en period på 58 år, visar att kvinnor som deltar i screeningprogrammet när de får sin bröstcancerdiagnos löper 60 procent lägre risk att dö tio år efter diagnosen, jämfört med dem som får bröstcancer utan att ha deltagit i programmet. Efter 20 år är siffran 47 procent hos dem som regelbundet gjort mammografi.

Ny app för att undersöka brösten

I dag publicerar Bröstcancerförbundet en kartläggning som visar att fyra av tio utrikesfödda kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning. Det är dubbelt så många jämfört med svenskfödda kvinnor.

Som komplement till mammografi lanserar Bröstcancerförbundet därför appen Klämdagen på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska. Det är en tjänst som påminner kvinnor om att själva kontrollera sina bröst en gång i månaden.

Appen innehåller bilder och information som visar hur brösten undersöks i fyra olika steg. Klämdagen finns för både Iphone och Android. På App Store hittar du den här, på Google Play laddar du ner den härifrån.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida