Diabetesvård

Bättre värden hos unga med typ 1-diabetes

Bättre värden hos unga med typ 1-diabetes
Allt fler barn och ungdomar med diabetes använder diabetespump, vilket leder till bättre behandlingsresultat.

En orsak är att fler barn och ungdomar använder insulinpump, vilket leder till bättre behandlingsresultat.

De nya resultaten bygger på statistik från det nationella kvalitetsregistret Swediabkids som samlar in data från nära hundra procent av de cirka 7 000 barn och ungdomar i Sverige som har typ 1-diabetes.

Det är det så kallade långtidssockerprovet HbA1c som fortsatt att sjunka för unga med diabetes. Det är inte samma breda nedgång som tidigare, men ändå en fortsatt nedgång, vilket är positivt eftersom det minskar riskerna för både akuta komplikationer och mer långsiktiga sådana.

Medelvärdet för HbA1c är nu nästan under 57 mmol/mol som är det nationella målvärdet som Sverige har i dag. Trots att blodsockervärdena generellt sett sjunkit bland unga har inte antalet allvarliga hypoglykemier med för lågt blodsocker ökat.

En annan sak som statistiken visar är att vården har blivit mer jämlik över landet, vilket är ett av målen med kvalitetsregistret.

– Men vi bör inte bara följa HbA1c på klinikerna utan också grupper med mycket höga värden för att se om det behövs riktade instatser. Tonårsflickor kan till exempel vara en sådan grupp, säger Karin Åkesson, registerhållare på Swediabkids.

En tydlig trend som syns i den nya statistiken är att allt fler barn och ungdomar numera använder sig av insulinpump. Den ökar möjligheterna att fortlöpande korrigera blodsockervärdena, vilket leder till bättre behandlingsresultat.

– Barnen har betydligt större möjligheter att ligga bra i blodsocker under skol- eller förskoledagen, om man jämför med för ett antal år sedan. Då var det inte helt ovanligt att barn inte tog insulindoser där över huvud taget, säger Karin Åkesson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida