forskning

Bättre vårdmiljö på Iva ger personalen mer kraft

Bättre vårdmiljö på Iva ger personalen mer kraft
Så här ser rummet ut som Fredrika Sundberg forskat på: en trevlig uteplats, bättre ljus och dämpat ljud, harmoniska färger och en skön fåtölj. Det ökar inte bara vårdpersonalens eget välbefinnande, det gör också att de känner att de ger bättre vård, visar forskningsresultaten. Foto: Berit Lindahl/Högskolan Borås.

Mitt under covidpandemin lägger specialistsjuksköterskan Fredrika Sundberg fram sin avhandling om vårdmiljön på intensivvårdsrum. Ljud och ljus, men även färger och inredning, påverkar både patienter och personal mycket.

Alla är vinnare på en vårdmiljö som är mer ombonad och mindre sjukhuslik. Bättre ljus, dämpat ljud, mer färger, sköna möbler och fina textilier ökar vårdpersonalens välbefinnande och gör att patienter och anhöriga känner sig tryggare.

Det visar Fredrika Sundberg som nyligen lagt fram sin doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Borås högskola.

— Det här är viktig kunskap, inte minst inför kommande pandemier. Genom att förbättra miljön på iva kan personalen få mer ork och kraft i tuffa arbetssituationer, oavsett om det är pandemier eller andra arbetstoppar, säger Fredrika Sundberg.

Skrämmande miljö

För patienter och anhöriga är miljön på iva ofta en skrämmande upplevelse. Det är höga ljud, stark belysning, många och obegripliga apparater.

— Prio ett är naturligtvis att rädda liv och därför har vårdmiljön kommit i skymundan. Men det går att kombinera ett trivsamt rum med de stränga krav på vårdhygien och säker vård som krävs, säger Fredrika Sundberg som själv har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvården.

Den trevliga uteplatsen blir en oas både för personalen och de anhöriga.

Hennes forskningsstudier har genomförts i ett intensivvårdsrum vid SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, som byggdes om 2010. Allting revs ut, ljuddämpande material sattes in i väggar och tak, cyklisk belysning installerades och rummet fick textilier i harmoniska färger. Även en uteplats intill gjordes i ordning med möbler och planteringar. Nu har det gjorts flera forskningsprojekt kring det annorlunda iva-rummet i jämförelse med de vanliga rummen intill.

Läs också: Iva-patienter återhämtar sig bättre med dygnsanpassat ljus

— Jag har tittat på vad miljön som helhet betyder för både personal och patienter samt deras närstående. Även om det inte finns objektiva mätresultat som visar att omvårdnaden blivit bättre eller komplikationerna färre, så upplever sjuksköterskorna att de kan ge mycket bättre omvårdnad i det här rummet, säger Fredrika Sundberg.

Ljus som följer dygnet

Även arbetsmiljön blir bättre med ljuddämpning och cyklisk belysning.

— Det är ju väldigt hög ljudnivå i intensivvården, att få ner den innebär att personalen blir mindre trött och kan kommunicera bättre både med varandra och med patienterna. Ljuset som anpassar sig efter dygnet gör det enklare att arbeta med bra belysning samtidigt som patienten inte störs.

Läs också: Höga ljud störande för iva-patienter

En lila filt, gröna draperier, en bekväm fåtölj och vacker utemiljö ger inte bara patienter och anhöriga lugn och ro – sjuksköterskornas välbefinnande stärktes också i den här miljön.

Fredrika Sundberg, doktor i vårdvetenskap, försvarade sin avhandling 12 juni. Foto: Örjan Jakobsson.

— Jag har nästan bara sett positiva effekter i mina studier. En sak som möjligtvis kan ställa till det är att man har ett rum som inte ser likadant ut som de övriga och att allting inte finns på samma ställe som i de andra iva-rummen. Anordningen där belysningen är monterad måste också anpassas till rummet så att den inte är i vägen med sladdar och annat, säger Fredrika Sundberg.

Tänka mer på vårdmiljön

Hon hoppas och tror att forskning om sjukhusmiljön ska göra att vi börjar prata mer om vårdmiljön och tänker på ett annat sätt när det blir dags för renovering och nybyggnation.

— Det är ju inte så att vi kommer få snabba förändringar överallt. Men ljus som sakta tänds upp på morgonen och släcks ner skymningslikt på kvällen är något som börjar användas allt mer i sjukvården. Sen hoppas jag verkligen att man tänker mer på ljuddämpningen när man bygger om och bygger nytt, säger Fredrika Sundberg.

Forskningsfakta

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida