utbildning

Distanskurs ger fler chans att få svensk legitimation

Distanskurs ger fler chans att få svensk legitimation
Christie Norlin, Neda Shambayati, Fatemeh Etamadi och Afrah Abdullahi med sina studiekamrater på en genomgång om vårdhygien och infektioner. Bild: Luleå tekniska universitet

Ett års utbildning ska hjälpa sjuksköterskor från länder utanför Europa att få svensk legitimation. Vid Luleå tekniska universitet går det nu att läsa på distans. 

Sedan tidigare har sjuksköterskor från länder utanför Europa kunnat läsa ett års kompletterande utbildning i Göteborg och i Stockholm. Den som klarar alla delar i utbildningen beviljas legitimation.

Nu till vårterminen startade även Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet och Gävle högskola liknande utbildningar. I Luleå ges utbildningen på distans för att fler ska kunna gå den utan att flytta.

Har tre små barn

– Jag har tre småbarn och för mig passar det perfekt med distansutbildning. Det är långt till Luleå, men vi behöver bara resa hit några gånger per termin. Det är jätteroligt att träffa de andra studenterna och göra praktiska övningar då.

Det säger studenten Afrah Abdullahi, som är född i Somalia, uppvuxen i Dubai och numera bor i Skåne.

Svensk lagstiftning

De senaste åren har ansökningarna om svensk legitimation till Socialstyrelsen ökat från sjuksköterskor med examen från länder utanför EU, EES och Schweiz. Men kraven på kunskap och språkförståelse är höga. De utländska sjuksköterskorna ska klara kunskapsprov både inom omvårdnad och medicin och i svensk lagstiftning.

– Det kallas ibland den korta vägen att klara det själv, genom att göra proven och den obligatoriska praktiken. Men jag tror att för många kan det underlätta att gå ettårsutbildningen, säger Päivi Juuso, universitetslektor och utbildningsledare på Luleå tekniska universitet.

Fyra träffar per termin

På distansutbildningarna ges föreläsningarna i stor utsträckning digitalt. Varje termin hålls fyra träffar för att träna praktiska moment och genomföra skriftliga och muntliga examinationer och workshops.

– Vi startade utbildningen på distans för att vi vet att en del inte kan flytta till en ny stad. Tanken inleddes när vi fick en förfrågan från regeringsnivå att utöka de här programmen. Vi har lång erfarenhet av att ge andra distansutbildningar, säger Päivi Juuso.

Luleå tekniska universitet hade möjlighet att ta emot 30 studenter till utbildningen. Men endast nio av de sökande uppfyllde kraven på förkunskap. Dels ska språknivån vara lika hög som för den som söker legitimation direkt genom Socialstyrelsen. Dels ska den utländska sjuksköterskeutbildningen bedömas vara på samma nivå som den svenska, vilket görs av Socialstyrelsen.

Olika nivåer i olika länder

Nivån på utbildningar kan skilja sig mycket mellan olika länder. Många har kraven på högskoleutbildning, men en del har sjuksköterskeutbildning på gymnasial nivå.

Studenterna på distansutbildningen kommer från länder som Irak, Filippinerna, Vitryssland och Dubai.

– Det känns roligt att komma tillbaka till yrket som sjuksköterska. Universiteten är väldigt olika och här är allting systematiskt upplagt med fin utrustning, säger Michael Louie Naid från Filippinerna, som numera bor i Kramfors, i en presentationsartikel från Luleå tekniska universitet.

Andra studenter som går utbildningen bor i Skåne, Göteborg, Stockholm, Västernorrland och Norrbotten. När de har träffarna i Luleå och sin obligatoriska praktiktid, så ordnar de själva logi.

– För distansutbildningen ligger mycket ansvar på studenterna själva. Men vi försöker hålla ihop kursdagarna schematekniskt så att de kan komma på måndag och åka på fredag. Det blir mycket intensiva dagar.

Tränar praktiska moment

Studenterna går kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap, som sjukdomslära och farmakologi, de lär sig om svensk lagstiftning, och vad som gäller för sjuksköterskors arbete i Sverige. Dessutom ingår kurser i forskningsprocessen och träning och examination i medicintekniska moment, som att sätta kateter och hantera en central venkateter.

Studenterna på utbildning har också mentorer. Mentorn ska vara ett stöd under utbildningen och en fast kontakt att vända sig till med funderingar. De ska även kunna fånga upp om något känns problematiskt och vara tillgängliga för reflektion. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida