Svensk legitimation

Utländska barnmorskor får eget kunskapsprov

Utländska barnmorskor får eget kunskapsprov
Det teoretiska provet genomförs under två dagar. När det är godkänt kan den sökande göra det praktiska kunskapsprovet. Bild: Mostphotos

Tidigare har det varit så gott som omöjligt för barnmorskor med utbildning från länder utanför Europa att få svensk legitimation utan att gå om vidareutbildningen. Nu får de chansen om de klarar det nya kunskapsprovet.

24 januari 2017

Många länder utanför EU och EES har direktutbildning till barnmorska vilket inte godkänts för att få barnmorskelegitimation i Sverige. Här krävs först legitimation till sjuksköterska innan det går att vidareutbilda sig och få legitimation till barnmorska.

För barnmorskor som kommer till Sverige från länder utanför EU har det hittills varit en mycket lång väg tillbaka till yrket. Under de senaste fyra åren har 150 sökt svensk legitimation, men bara en enda legitimation har utfärdats.

Dubbla kunskapsprov

Barnmorskorna har varit tvungna att först få legitimation som sjuksköterskor och sedan i bästa fall komplettera med kurser från barnmorskeutbildningen, men oftast gå om barnmorskeutbildningen här.

Nu lanserar Socialstyrelsen ett speciellt kunskapsprov för barnmorskor, för att de ska slippa gå om utbildningen.

– Nu kommer de att kunna bli legitimerade direkt som barnmorskor, efter att först ha klarat kunskapsprovet för sjuksköterskorna och sedan kunskapsprovet för barnmorskor, säger Erik Magnusson, tillförordnad chef för avdelningen för behörighet på Socialstyrelsen.

Barnmorskeförbundet välkomnar det nya kunskapsprovet.

– Vi är mycket positiva. Det har kommit barnmorskor till Sverige som både behövt gå om sjuksköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen för att få arbeta i sitt yrke. Det är resursslöseri både för dem och för det svenska samhället, med tanke på att det är brist på barnmorskor, säger Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.

Krävs stor kompetens

Hon poängterar att kontrollen av kompetens måste vara hård eftersom barnmorskor i Sverige arbetar självständigt med stort eget ansvar.

– Så är det inte i alla länder. Men det finns länder som har bra barnmorskeutbildningar, men det har inte godkänts för de har inte haft sjuksköterskeutbildning innan, säger hon.

Det kommer även fortsättningsvis krävas att barnmorskor med utbildning från länder utanför EU/EES kan visa sin kompetens som sjuksköterska också. Det får de chansen att visa i kunskapsprovet för sjuksköterskor, som har gjorts om och nu är mer krävande. Hittills har endast 14 personer genomfört den skriftliga delen, och endast 4 klarade den, vilket Vårdfokus tidigare rapporterat.

Men de behöver inte få legitimation som sjuksköterska innan de kan göra det nya kunskapsprovet för barnmorskor.

Barnmorskornas skriftliga prov går att göra i Lund och Stockholm i april och november i år. Det praktiska ges bara i Lund. Även barnmorskor från länder inom EU/EES kan göra provet.

Biomedicinska analytiker

Även biomedicinska analytiker från så kallat tredje land kan nu få sin kompetens prövad i kunskapsprov. Tidigare kunde de enbart styrka sina kunskaper med dokument från utbildningslandet.

Antalet biomedicinska analytiker som sökt svensk legitimation har ökat för varje år. Under de senaste fyra åren har 446 sökt och 34 fått legitimation.

Antal som sökt legitimation

Barnmorska

Inkomna ansökningar (utfärdade legitimationer)

2013: 25 (1)

2014: 34 (0)

2015: 45 (0)

2016: 46 (0*)

Biomedicinsk analytiker

2013: 69 (10)

2014: 83 (8)

2015: 139 (9)

2016: 155 (7*)

* Utfärdade legitimationor december 2016 är inte med.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida