beslut i hsan

Fler beslut om prövotid för sjuksköterskor och barnmorskor

Fler beslut om prövotid för sjuksköterskor och barnmorskor
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, prövar ärenden enligt patientsäkerhetslagen som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Arkivbild: Colourbox

Förra året beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om prövotid för sammanlagt 32 sjuksköterskor och barnmorskor samt drog in 21 legitimationer.

22 februari 2017

Aldrig tidigare har så många sjuksköterskor och barnmorskor ålagts prövotid av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som under 2016. Vårdfokus har tagit fram siffrorna sedan 2008 och det har tidigare varierat mellan 10 och 27 (se faktaruta). Men 2016 beslutade HSAN om prövotid för 32 sjuksköterskor och barnmorskor.

Antalet indragna legitimationer var 21, vilket är en mer normal siffra.

Under den treåriga prövotiden måste personen följa den plan som gjorts upp för hur hen ska komma tillrätta med de brister och problem det handlar om. De två vanligaste anledningarna till beslut om prövotid är: 

 • Att personen har begått ett brott i eller utanför yrket som påverkar förtroendet.
 • Att man befarar att personen inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom eller liknande.

Vid återkallande av legitimation är de vanligaste skälen att personen själv har begärt det, att man inte följt planen för prövotiden eller sjukdom som gör att man inte kan utöva yrket.

Som Vårdfokus tidigare berättat är det ovanligt att misstag eller oskicklighet i yrket leder till prövotid eller återkallande av legitimation. Men ett av besluten förra året gällde en sjuksköterska som ålades prövotid för stor kompetensbrist.

Även när det gäller läkare var besluten om prövotid fler än vanligt förra året. För 20 läkare beslutades det om prövotid och 15 fick sina legitimationer indragna.

Beslut i HSAN

Antal beslut om indragen legitimation för sjuksköterskor och barnmorskor

 • 2008: 18
 • 2009: 25
 • 2010: 7
 • 2011: 13
 • 2012: 26
 • 2013: 14
 • 2014: 27
 • 2015: 10
 • 2016: 21

Antal beslut om prövotid för sjuksköterskor och barnmorskor:

 • 2008: 10
 • 2009: 24
 • 2010: 24
 • 2011: 15
 • 2012: 17
 • 2013: 27
 • 2014: 27
 • 2015: 18
 • 2016: 32

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida