löner

Fortfarande stor osäkerhet om åtgärdspaketet i Sörmland

Fortfarande stor osäkerhet om åtgärdspaketet i Sörmland
Marie Stenbäck är vice ordförande i Vårdförbundet Södermanland. Foto: Håkan Nyman

Många erfarna sjuksköterskor kommer inte att få ta del av den extra lönesatsning på i snitt 3 500 kronor som arbetsgivaren beslutat om. Och på de arbetsplatser som omfattas  ges ingen individgaranti.

Det framkommer av det protokoll som skrevs efter att den lokala mbl-förhandlingen mellan landstinget i Sörmland och Vårdförbundet nyligen avslutades.

Tidigare i veckan skrev Vårdfokus att i princip alla sjuksköterskor inom den somatiska vården skulle få ett lönepåslag på 3 500 kronor i månaden, förutsatt att de haft legitimation sedan 2013. När det visade sig att pengarna skulle fördelas individuellt uppdaterade vi genast artikeln eftersom det innebär att om en sjuksköterska får 7 000 kronor kanske någon annan på samma avdelning bara får 500.

Ingen individgaranti

Men i princip riskerar många av de sjuksköterskor som berörs av beslutet kamma hem noll kronor. I protokollet står det nämligen att ”utrymmet fördelas individuellt utan individgaranti…”  och att ”avsikten är att öka lönspridningen per klinik…”.

Många av Vårdfokus läsare har reagerat på förslaget. Signaturen Johanna skriver exempelvis att ”…om syftet är att få så många sjuksköterskor som möjligt att stanna kvar så hade det nog varit bättre att ge 3 500 kronor var till samtliga… några får knappt någonting och slutar i alla fall.”

Signaturen Erik tycker att det är oklart vad åtgärderna ska leda till. Men han är övertygad om att det kommer att leda till bråk i de egna leden om pengarna delas ut ”orättvist efter något fjantigt poängsystem.”.

Kritik även mot Vårdförbundet

Kritiken riktas främst mot arbetsgivaren, men även mot Vårdförbundet.

– De kommentarer och reaktioner som vi har fått kommer framför allt från medlemmar som inte berörs av det här åtgärdspaketet. Vi har förklarat för våra förtroendevalda att detta inte är ett nytt avtal utan ett åtgärdspaket som arbetsgivaren har tagit fram, säger Marie Stenbäck som är vice ordförande i Vårdförbundet i Sörmland.

Eftersom det var en mbl-förhandling kring åtgärderna så hade ni väl kunnat reservera er eller driva det till en central förhandling om det var något ni inte var nöjda med?

– Skälet till att vi accepterade det här sättet att få till en lönespridning är att på de enheter som berörs så finns det i princip ingen lönespridning alls i dag. Vi tror det är viktigt att skapa det, för att lättare kunna rekrytera nya kolleger och behålla befintlig personal, säger Marie Stenbäck.

Omfattar inte all somatik

Från början lät det som att åtgärderna skulle omfatta så gott som samtliga vårdavdelningar på sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Enligt protokollet är det följande verksamheter som berörs.

  • Vårdavdelningarna inom vårdplatsenheten samt akutkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
  • Vårdavdelningarna inom vårdplatsenheten samt akutkliniken på Nyköpings lasarett.
  • Vårdavdelningarna inom vårdplatsmottagningen inklusive akutmottagningen/medicinska akutvårdsavdelningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

I klartext innebär det att sjuksköterskor på många andra avdelningar inte omfattas. Exempelvis ingår inte anestesiklinikerna och intensivvårdsavdelningarna, infektionskliniken, lungmedicin, kvinnokliniken, hjärtintensivvårdsavdelningen, psykiatrin, barnsjukvården och ambulansverksamheten.

– De verksamheter som omfattas är de där både vi och arbetsgivaren har fått flest signaler och information om att det under en längre tid har varit stora arbetsmiljöproblem och där de haft stora problem med att rekrytera och behålla personal, säger Marie Stenbäck.

Har sagt upp sig

Flera sjuksköterskor har sedan åtgärderna blev kända sagt upp sig på akutkliniken i Nyköping. Vad är din kommentar till det?

– Jag kan förstå att de är upprörda. Jag tror att många även på övriga akutmottagningar och på de berörda vårdavdelningarna känner en stor uppgivenhet. Men vi kommer att fortsätta kämpa på och lyfta de här frågorna i samverkan med arbetsgivaren. Allt är inte frid och fröjd med det här, vi måste fortsätta med dialogen, säger Marie Stenbäck.

Några av de viktigast åtgärderna

45 tjänster som vårdledare införs för att ge erfarna sjuksköterskor nya möjligheter att göra karriär. Deras uppgift blir bland annat att öka tryggheten för mindre erfarna sjuksköterskor.

För erfarna sjuksköterskor som arbetat inom landstinget sedan 2013 eller tidigare skjuter arbetsgivaren till ett löneutrymme på 3 500 kronor. Utrymmet ska fördelas individuellt och utan individgaranti.

Cirka fem bemanningsassistenter ska anställas för att avlasta enhetscheferna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida