Diabetesvård

Attityd till fotsår kan påverka överlevnad

Attityd till fotsår kan påverka överlevnad
Alla patienter i studien fick samma råd om skötsel av såret. Foto: Sårvårdsboken USÖ

Diabetespatienter som hade en mer negativ syn på sina sår dog tidigare. Mindre studie fann samband mellan inställningen till fotsår och överlevnad.

Hälsopsykologer från Nottinghams universitet har funnit att inställningen till sitt fotsår kan ha viss betydelse för överlevnaden bland personer med diabetes. Bland patienterna som dog tidigare än övriga, fanns de som upplevde symtomen från såren som värre. De trodde också att såren skulle bli långvariga och få konsekvenser.

– Vi ville testa hypotesen att den förväntade livslängden är kortare hos patienter med negativa livsförväntningar, säger professor Kavita Vedhara, en av forskarna bakom studie.

Deltagarna rekryterades till studien mellan åren 2002 och 2007. Data samlades in från varje deltagare vid starten av studien. De lämnade uppgifter om typen av diabetes, blodsockerkontroll, antal tidigare sår, storlek och placering av såret och grad av infektion. Dessutom svarade de på frågor om inställning till sjukdomen och nivå av depression. Den psykologiska kartläggningen visade låga nivåer av depression.

Majoriteten av deltagarna hade typ 2 diabetes och medelåldern var 61 år.

Alla patienter fick samma råd om skötsel och behandling av fotsåren. Mer data om överlevnad och dödlighet samlades in fyra-nio år efter att patienterna rekryterades till studien. Då levde fortfarande 104 patienter och 56 hade avlidit.

– Vi fann att patienter som associerade sina sår med värre symtom dog tidigare. De patienterna trodde också att deras fotsår skulle få allvarligare konsekvenser för dem. De trodde att såren skulle vara kvar länge, upplevde dem som stressande och trodde att de hade lite kontroll över dem. Dessa samlade övertygelser verkar ha varit vanliga hos hos de som dog tidigare i studien.

Studien är begränsad då den bygger på ett fåtal undersökta. Men forskarna menar att resultatet tyder på att negativa övertygelser om den egna sjukdomen, tillsammans med andra kliniska faktorer, kan ha betydelse för överlevnaden hos patienter med diabetes och fotsår. Studien är publicerad i PLOS ONE.

Diabetesfotsår

Patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes drabbas lättare än andra av ben- och fotsår.

Det beror på nedbrytning av nerverna och förträngning av artärer perifert.

Små skador på foten kan leda till svårläkta sår.

De kan bli infekterade och svåra att behandla.

I bland kan amputation vara den enda utvägen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida