Cancerforskning

Framgång för genforskning inom  bröstcancer

Framgång för genforskning inom  bröstcancer
Cirka 20 000 gener ingår i det mänskliga genomet. Foto: Coulorbox

Brittiska forskare tror att de nu funnit så gott som alla gener som kan mutera till bröstcancer.

Forskningen kallas i BBC för en milstolpe inom cancerforskningen. Forskarna har funnit 93 gener som kan orsaka bröstcancer.

– Det finns ungefär 20 000 gener i det mänskliga genomet. Nu har vi den kompletta bilden av bröstcancer, det är 93 av generna som om de muterar kan omvandla normala bröstceller till cancerceller, säger professor Sir Mike Stratton, chef för Sanger institutet i Cambridge i Storbritanninen, som lett studien.

Studerat 560 tumörer

Forskarna har studerat dna från 560 cancertumörer. Vissa av de 93 generna var upptäckta tidigare. Nu tror forskarna att de har den slutliga listan, med undantag för några få ovanliga mutationer. Studien är publicerad i tidskriften Nature.

– Vi överlämnar listan till universitet och läkemedelsföretag så att de börjar utveckla nya mediciner. De muterade generna kan nu bli mål för nya behandlingar. Det finns redan läkemedel utvecklade de senaste 15 åren för sådana specifika mål, säger Mike Stratton till BBC.

Ett sådant läkemedel är Herceptin som används till patienter med specifika mutationer som orsakat cancern.

Försiktigt optimistisk

Mike Stratton är försiktigt optimistik inför nya behandlingar och poängterar att det tar ett årtionde innan de når patienterna.

– Cancer är slingrande bestar. De finner sätt att utveckla resistens mot nya terapiformer. Men jag är försiktigt optimistisk. Det här är ett steg närmare individualiserad behandling av cancer.

Forskarna har studerat de unika ärr som mutationer lämnar på dna, signaturer. Vissa beror på en ökad risk i familjen, men de flesta går inte att förklara. En sorts mutation verkar härstamma från kroppens sätt att attackera virus genom deras genetiska kod.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om den stora svenska Karma-studien av bröstcancer, som bidragit i sökandet efter genetiska biomarkörer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida