Smittskydd

I Jönköping avråds gravida att resa till områden med zikavirus

I Jönköping avråds gravida att resa till områden med zikavirus
Antalet nyfödda med microcefali har ökat dramatiskt i Brasilien senaste året och hälsomyndigheten i landet misstänker att det finns ett samband med spridningen av zikavirus. Arkivbild: TT

Enligt Folkhälsomyndigheten är det upp till kvinnorna själva att ta ställning till om de ska resa till länder där zikaviruset sprids. Men i Region Jönköping avråds alla gravida att inte resa, om det inte är absolut nödvändigt.

– Vi vill stödja barnmorskor och läkare som pratar med kvinnor som ska resa till det här området i hur man ska tänka. Med tanke på bland annat OS i Rio de Janeiro i augusti vill vi vara tydliga, säger smittskyddsläkaren Peter Iveroth.

Zikavirus är ett myggburet flavivirus som länge funnits i Afrika och Sydostasien, men som under det senaste året snabbt fått spridning i Sydamerika, bland annat Brasilien.

Ger inte alltid symtom

Infektionen kan ge feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation, men är ofta symtomfri. Hos de allra flesta är sjukdomen mild och snabbt övergående. Men sedan man i Sydamerika sett en kraftig ökning av fosterskador har viruset fått stor uppmärksamhet i hela världen.

Fler än 4 000 nyfödda som drabbats av mikrocefali, det vill säga för liten hjärna, har sedan oktober förra året rapporterats till hälsovårdsmyndigheten i Brasilien.

Avråds även vid hemkomst

– Om den som är gravid blir myggbiten finns risken för smittspridning till fostret. Rekommendationen är därför att inte bli gravid under resan och en månad efter hemkomsten, säger Peter Iveroth.

Hälsomyndigheter i ett 20-tal länder i Europa, bland annat Norge, Danmark och Finland, har infört rekommendationen för gravida, liksom den europeiska smittskyddsinstitutet ECDC.

I Sverige anser Folkhälsomyndigheten däremot att zikaviruset är att betrakta som en risk bland andra som man får överväga inför en resa till tropiska länder. Gravida som planerar att åka till länder där viruset förekommer rekommenderas att ta upp frågan med sin mödravårds- eller vaccinationscentral.

I Jönköping vill man vara tydligare med att gravida bör avrådas från att resa, om de inte absolut måste.

– Vi tycker att det är rimligt att ge det här stödet till sjukvården och till befolkningen. Om jag hade en resa planerad till detta område skulle jag vilja veta vad den svenska kunskapen säger, säger Peter Iveroth

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida