Utredda fall

Inte fel att sjuksköterska gör koloskopi

Inte fel att sjuksköterska gör koloskopi
Sedan 2008 finns en nationell högskoleutbildning i gastrointestinal endoskopi för sjuksköterskor på Ersta sjukhus. Arkivbild: Mostphotos

Om kvinnan i förväg hade vetat att undersökningen skulle utföras av en sjuksköterska hade hon aldrig gått med på det, skriver en närstående i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg.

23 november 2015

Den närstående mannen ifrågasätter det riktiga i att en sjuksköterska vid Ersta sjukhus i Stockholm självständigt får utföra koloskopier och samtidigt ordinera smärtstillande och lugnande läkemedel till patienter.

I sin klagan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, menar han att sjuksköterskan gjorde sken av att vara läkare och att patienten först efter undersökningen fick klart för sig att så inte var fallet.

Vad mannen inte vet är att det sedan 2008 finns en nationell högskoleutbildning i gastrointestinal endoskopi för sjuksköterskor på Ersta sjukhus.

Dessutom står det i den broschyr som skickades till patienten samtidigt med kallelsen att undersökningen kunde komma att utföras av en sjuksköterska.

Att sjuksköterskan ordinerade de läkemedel som kvinnan fick är inte heller konstigt eftersom det finns delegation för ordination av dem vid sjukhuset.

Ivo riktar därför ingen kritik mot sjuksköterskan utan påpekar tvärtom att den vård och behandling som patienten fick skedde enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-25241/2013-13.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida