specialistutbildning

Karolinska utlovar betald specialistutbildning

Karolinska utlovar betald specialistutbildning
Nya Karolinska behöver runt 80 nya intensivvårdssjuksköterskor till 2018, då en ny avdelning öppnas. Bild: Mostphotos

Minst 40 sjuksköterskor ska rekryteras för studiestart i år. Behovet av specialistsjuksköterskor inom intensivvård, anestesi och operation är stort på Karolinska universitetssjukhuset.

Karolinska universitetssjukhuset tänker utbilda specialistsjuksköterskor inom intensivvård, anestesi och operation med full lön under studietiden. Satsningen görs av sektionen för perioperativ medicin och intensivvård, som kallas för en funktion i den nya organisationen. Rekryteringen sker både internt och externt.

Redan nu i dagarna finns chansen för den som vill hoppa in i Röda Korsets uppdragsutbildning till intensivvårdssjuksköterska som just startat. Till hösten går det att börja på Karolinska institutets utbildningar.

”Behöver många fler”

– Vi behöver många fler specialistsjuksköterskor till intensivvård, anestesi och operation. Vi tror att det är realistiskt att kunna rekrytera omkring 40 sjuksköterskor till utbildningar som startar 2017, men vi har kapacitet att ta emot fler, säger Markus Castegren, överläkare och funktionsområdeschef för intensivvård på sjukhuset.

Karolinska hoppas att möjligheten att vidareutbilda sig till specialist ska locka både sjuksköterskor som redan är anställda och attrahera nya medarbetare. Satsningen görs för att kunna vårda fler patienter än idag och för att klara av kommande uppdrag.

– Vi behöver få fler specialistsjuksköterskor inom alla tre områdena. Bristen på specialistssjuksköterskor är både ett nationellt problem och ett problem i Stockholms landsting. Genom att satsa på utbildning minskar vi risken att vi tar sjuksköterskor från andra sjukhus i Stockholm, säger Markus Castegren.

Anställa 80 intensivvårdssjuksköterskor

Allra störst är behovet av intensivvårdssjuksköterskor eftersom Nya Karolinska öppnar ytterligare en intensivvårdsavdelning 2018, med 10 nya patientplatser.

– Till det behövs omkring 80 nya intensivvårdssjuksköterskor.  Vi ska också titta på hur man ska jobba med undersköterskor och läkare.

Karolinska är öppna för sjuksköterskor som vill studera både heltid och deltid. Alla sjuksköterskor som rekryteras till att gå utbildningarna anställs inom avdelningen perioperativ medicin och intensivvård och arbetar under loven.

Positiva till AST

Satsningen liknar AST, Akademisk specialistutbildning, som lanserats av Vårdförbundet och som många landsting och kommuner har tecknat kollektivavtal om. Inom AST rekryteras sjuksköterskan till sin blivande arbetsplats och går sedan utbildningen. Kollektivavtalet garanterar samma rättigheter som kollegerna vad gäller även andra saker än lön, som övertidsersättning och semester.

Är det här AST?

– Nej, det här är inte AST. Men vi är positiva till AST och ser det som en kommande möjlighet.

Inget tvång att jobba kvar

Stockholms läns landsting har inte något AST-avtal sedan tidigare. Däremot har landstinget haft en uppdragsutbildning där de studerande sjuksköterskan haft studielön, som inte varit hela lönesumman. Dessutom har de studerande sjuksköterskorna haft skyldighet att jobba kvar hos arbetsgivaren i två år efter examen.

– Det kravet har vi inte nu. Så vill vi inte jobba. Dessutom ska vi kontakta de som redan börjat terminens uppdragsutbildning och lämna besked om att de får samma villkor som de nya rekryteringarna, säger Markus Castegren.

Vad gäller lönerna för de färdiga specialistsjuksköterskorna så kommer sjuksköterskorna erbjudas ett förhandlingstillfälle efter examen och lönerna kommer sättas individuellt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida