Massuppsägningarna i Helsingborg

Krisen på barnkliniken fortfarande olöst

Krisen på barnkliniken fortfarande olöst
Barnsjukvården i Skåne drabbas hårt om sjuksköterskorna på barnkliniken vid lasarettet i Helsingborg står fast vid sina uppsägningar.

Sjuksköterskorna vid barnkliniken i Helsingborg står på sig. De tycker sig ännu inte ha fått ett bud som de kan acceptera. Men fyra har tagit tillbaka sina uppsägningar.

1 november 2016

I förra veckan lade förvaltningschefen för Skånevård Sund, Björn Zackrisson, fram två olika scenarier för de drygt 30 sjuksköterskorna vid barnkliniken på Helsingborgs lasarett som har sagt upp sig i protest mot att de inte får tillräckligt med tid för återhämtning.

I det värsta tänkbara scenariot läggs barnavdelningen och neonatalavdelningen ner samtidigt som barnakuten stängs nattetid. Bara barnmottagningen och en barnakut som endast tar emot patienter på dagtid blir kvar.

I det andra scenariot tar samtliga sjuksköterskor tillbaka sina uppsägningar med löfte om att vårdplatserna på barn- och neonatalavdelningarna halveras. Även i det här förslaget stängs barnakuten nattetid.

I båda fallen kommer barn att behöva skickas till andra sjukhus. 17 nya sjukskötersketjänster har sedan tidigare utlovats, men frågan är när dessa kan vara tillsatta.

Fyra tog tillbaka uppsägningen

Björn Zackrisson hade begärt att sjuksköterskorna skulle svara i går, måndag. Det resulterade i att fyra stycken tog tillbaka sina uppsägningar. Övriga har inte sagt något alls.

– Vårt besked har varit att vi inte kan ge något besked, säger en av sjuksköterskorna till Vårdfokus.

Enligt henne blir det inte mer tid för återhämtning bara för att man halverar antalet vårdplatser.

– I och med att vi får färre patienter blir det mer tid för att göra saker på jobbet. Men det är inte detsamma som återhämtningstid. Det har vi fått totalt nej till, säger hon.

Tycker förslaget är luddigt

Hon berättar att de tycker att förslaget är alldeles för luddigt. Det finns inga tidsramar och inga garantier för att det går att genomföra.

– Vi förstår inte hur det ska gå till, vi kan ju inte hålla våra vårdplatser som det är nu. Att skicka barnen till andra redan fulla sjukhus i Skåne eller i Danmark ser vi som fullständigt omöjligt, säger hon.

Vårdförbundet vill se sänkt arbetstid

Vårdförbundet i Skåne har i samtal med regionen föreslagit att man för alla Vårdförbundets medlemsgrupper ska utnyttja det arbetstidsmått för treskift som finns inskrivet i kollektivavtalet. Det har inte använts sedan en dom i Arbetsdomstolen på 80-talet slog fast att treskift inte förekommer inom den offentliga sektorn.

Det skulle sänka arbetstiden för dem som arbetar blandad dag-, kvälls- och nattjänstgöring från 38,25 till 34,33 timmar i veckan. Regionen har ännu inte svarat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida