specialistutbildning

Kritiserade specialistutbildningar nu godkända

Kritiserade specialistutbildningar nu godkända

Av de många specialistutbildningar för sjuksköterskor som tidigare kritiserats för bristande kvalitet har flera nu fått godkänt av Universitetskanslersämbetet.

Hela 70 procent av landets specialistutbildningar för sjuksköterskor kritiserades för bristande kvalitet i en stor granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjorde hösten 2014.

Av 105 specialistsjuksköterskeutbildningar fick endast 31 godkänt. Övriga 74 kritiseras för bristande kvalitet.

UKÄ har följt upp de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten på 18 av de kritiserade utbildningarna. Resultatet är att samtliga nu fått godkänt.

– Utvärderingarna av de övriga kritiserade utbildningarna handläggs fortfarande, men under våren kommer vi att löpande meddela våra beslut i takt med att vi blir klara med dem, säger Lisa Jämtsved Lundmark, enhetschef för utvärderingsavdelningen på UKÄ.

Resultatet av de första utvärderingarna innebär att följande lärosäten och specialstutbildningar nu får fortsätta att examinera specialistsjuksköterskor:

 • Distriktssköterska vid Bleking tekniska högskola
 • Distriktssköterska vid Högskolan i Jönköping
 • Distriktsköterska vid Högskolan Väst
 • Psykiatrisk vård vid Högskolan Väst
 • Ambulanssjukvård vid Lunds universitet
 • Anestesisjukvård vid Lunds universitet
 • Intensivvård vid Lunds universitet
 • Operationssjukvård vid Lunds universitet
 • Psykiatrisk vård vid Lunds universitet
 • Distriktssköterska vid Umeå universitet
 • Anestesisjukvård vid Umeå universitet
 • Intensivvård vid Umeå universitet
 • Onkologisk vård vid Umeå universitet
 • Operationssjukvård vid Umeå universitet
 • Psykiatrisk vård vid Umeå universitet
 • Distriktssköterska vid Uppsala universitet
 • Operationssjukvård vid Uppsala universitet
 • Psykiatrisk vård vid Uppsala universitet

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida