Kritiserar SKL för att vara blint för bristen på specialistsjuksköterskor

Kritiserar SKL för att vara blint för bristen på specialistsjuksköterskor
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro reagerar starkt mot att Sveriges kommuner och landsting inte ser bristen på specialistsjuksköterskor som ett problem för cancervården. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro beskriver bristen som alarmerande inom cancervården.

Cancervården ska bli jämlikare, väntetiderna kortare och patienterna nöjdare genom att standardiserade vårdförlopp införs. Det skrev Sveriges kommuners och landstings ordförande Anders Knape (M) i en debattartikel i Göteborgs-Posten. 

För att det ska bli möjligt menar han att det krävs fler allmänspecialister i glesbygd, färre hyrläkare, fler patologer och radiologer. Om inte uppstår flaskhalsar som äventyrar hela idén med att snabba upp vårdförloppen.

Inte ett ord om specialistsjuksköterskor

Vad han dock inte nämner är den akuta bristen på specialistssjuksköterskor. I förra veckan rapporterade Vårdfokus om de stora problem som finns inom barnonkologin i exempelvis Stockholm och Göteborg med att få tag på kompetenta och erfarna barnsjuksköterskor.

Av de 43 sjuksköterskor som för tillfället arbetar på barnonkologen i Göteborg är det bara 9 som har specialistutbildning.

I Stockholm, där 50 cancerbarn fick hänvisas till andra sjukhus förra året på grund av platsbrist, saknar 16 av 38 sjuksköterskor på barnonkologen specialistutbildning.

Nya och grundutbildade lämnar ofta sina jobb eftersom de tycker sig sakna den kompetens som krävs.

Vårdförbundets ordförande svarar

I ett svar på Anders Knapes debattartikel i Göteborgs-Posten är det just det faktum att han inte ens nämner bristen på specialistsjuksköterskor inom cancersjukvården som Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vänder sig allra mest mot.

Hon beskriver hur bristen på kompetenta sjuksköterskor gör att vårdplatser hålls stängda, att operationer skjuts upp och att vuxna med cancer inte får den vård de har rätt till. Men hon tar även upp situationen för barn med cancer och deras föräldrar och syskon som tvings flacka runt i vården i sin mest utsatta livssituation , just för att det saknas specialistsjuksköterskor.

Allt fler barn att vårda

Sineva Ribeiro berättar att en barnsjuksköterska för inte allt för länge sedan brukade ha ansvar för fyra svårt sjuka barn. I dag får de i stället ta hand om sju till åtta barn på avdelningar med ständiga överbeläggningar.

För att få till en jämlik cancervård, för både barn och vuxna, kräver hon att Sveriges kommuner och landsting börjar ta ansvar för kompetensförsörjningen i vården.

Ställer krav

Så här ser Vårdförbundets kravlista ut:

  • Gör vårdmiljön attraktiv så att fler specialistsjuksköterskor söker sig till cancersjukvården och stannar kvar.
  • Inför akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning för sjuksköterskor.
  • Högre löner och moderna arbetstider är ett måste.
  • Inför personcentrerad vård där personen är aktiv i planering och genomförande av den egna vården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida