Standardiserade vårdförlopp

Kunskapsteam i cancervård prisades med Gyllene Äpplet

Kunskapsteam i cancervård prisades med Gyllene Äpplet
Kunskapsteamet Cancer i primärvården fick i tisdags ta emot priset Gyllene Äpplet. Från vänster på bilden ses Camilla Svensson, Sarah Eklöf, Eliya Syed, Nazmije Kelmendi, Elinor Nemlander, Pia Klernäs och Marie Nilsson. (Den åttonde teammedlemmen Åsa Gisel saknas). Foto: Danish Saroee

Sedan ett par år hjälper ett särskilt kunskapsteam vårdcentralerna i Stockholm med att korta utredningstiderna för patienter med cancer. Teamet har nu prisats med Gyllene Äpplet för sina insatser.

14 februari 2019

– Det är kul att få ett kvitto på att det man gör är viktigt. Även om vi har gjort en del förbättringar så är det ett ständigt arbete som inte på något sätt är klart, säger Nazmije Kelmendi.

Hon är en av tre distriktssköterskor som tillsammans med lika många distriktsläkare, en kurator och en fysioterapeut ingår i kunskapsteamet Cancer i primärvården, Ca prim, vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Distriktssköterskan Nazmije Kelmendi är koordinator och vårdutvecklingsledare inom kunskapsteamet Cancer i primärvården i Region Stockholm.

Projekt till 2020

Teamet bildades i mars 2017, på uppdrag av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Syftet var att skapa en länk mellan primärvården och specialistvården på sjukhusen för att underlätta införandet av de standardiserade vårdförloppen för cancer. Teamet är tänkt att finnas fram till slutet av år 2020.

Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp. De är framtagna för att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. Ca prim:s uppgift är att förenkla, förtydliga och anpassa vårdprogrammen till primärvården i Region Stockholm.

Besökt 165 vårdcentraler

Nazmije Kelmendi berättar att hon och hennes teamkolleger hittills har besökt cirka 150 av Stockholms drygt 200 vårdcentraler.

Läkare och sjuksköterskor har genom föreläsningar och diskussioner fått lära sig vad standardiserade vårdförlopp är, var de kan hitta mer information och hur de kan göra för att underlätta vårdförloppen för patienterna.

Vid en välgrundad misstanke byggd på vissa kriterier ska patienten så snabbt som möjligt remitteras till en specialist inom området.

Förkortar väntetiden

– Alla i primärvården har inte känt till de standardiserade vårdförloppen. Genom att använda sig av dem kan utredningstiderna på vårdcentralerna minskas med flera dagar, ibland flera veckor, säger Nazmije Kelmendi.

En annan viktig uppgift för Ca prim är att arrangera fortbildning för olika yrkesgrupper i primärvården, liksom fördjupningskurser om cancer. Man ger även fortbildning inom cancerrehabilitering.

Årligt pris

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, servar personal och studenter vid primärvårdsenheter oberoende av driftsform, med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Inom APC finns elva kunskapsteam varav Ca prim är ett.

Priset Gyllene Äpplet delas årligen ut av Region Stockholm för förtjänstfulla initiativ inom vården. Förutom uppmuntran består utmärkelsen av en prispeng på 40 000 kronor.

Standardiserade vårdförlopp

  • Standardiserade vårdförlopp inom cancervården har tagits fram för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet.
  • De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.
  • De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller. Dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida