kostråd

Lär dig samtala och ge råd om matvanor

Lär dig samtala och ge råd om matvanor
Webbutbildningen, som är sammanlagt 2,5 timmar, tar upp hur man pratar med patienter om förändrade matvanor. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen har omarbetat och uppdaterat sin webbutbildning för sjuksköterskor, barnmorskor och andra som vill lära sig mer om hur man stödjer patienter att förändra sina matvanor.

Webbutbildningen utgår från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder där ohälsosamma matvanor lyfts fram som en viktig fråga att ta upp med patienterna. Råden baseras på Livsmedelsverkets senaste kostråd.

Förutom kunskap om råden och vem som kan behöva rådgivande samtal så tar den webbaserade utbildningen också upp hur samtalen kan genomföras.

Den uppdaterade och omarbetade versionen av webbutbildningen finns på Kunskapsguiden.se och riktar sig till sjuksköterskor, barnmorskor och andra som arbetar med att ge kostråd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida