Macchiariniaffären

Utredare: Nonchalant attityd till regler på KI

Utredare: Nonchalant attityd till regler på KI
I Florens dög Macchiarini inte för en professur och i Hannover fick han inte stanna kvar. Trots det fick han anställning på Karolinska, berättade Sten Heckscher på dagens presskonferens. Foto: TT

Karolinska institutet anställde Paolo Macchiarini trots att han fått bedrövliga referenser från olika håll i Europa. Ledningen brydde sig inte om följa upp dessa. KI kommer inte heller undan ansvaret för operationerna.

5 september 2016

Sten Heckscher, tidigare rikspolischef och näringsminister, skrädde inte orden under dagens presentation av den externa arbetsgruppens granskning av Karolinska institutets hantering av Macchiarini. Kritiken blev svidande: Ledningen har inte följt regler och inte heller utvärderat Macchiarinis forskning innan han fick fortsatt anställning 2013.

– Rekryteringen av Macchiarini är väldigt slarvigt gjord. Det kom in referenser spontant från Europa. Jag har aldrig någonsin i mina befattningar sett maken till negativa referenser. Trots att prefekten förde dessa omdömen vidare till rektorn gjordes ingen fördjupad analys och referenserna följdes inte upp. Det är anmärkningsvärt, säger Sten Heckscher.

Florens och Hannover

I Florens dög Macchiarini inte för en professur och i Hannover fick han inte stanna kvar. Referenserna bedömer honom som en tekniskt skicklig kirurg, men som inte kan samarbeta i grupp eller ta motgångar. Han anses sakna omdöme och inte bry sig om etiska principer.

Trots det anställs kirurgen på den prestigefyllda posten som gästprofessor. Han var anställd i sex år mellan 2010 och 2016.

– Det är tveksamt om Macchiarini skulle ha anställts om KI hade låtit följa upp referenserna.

Slutsatsen är alltså densamma som Kjell Asplunds utredning av Karolinska universitetssjukhuset som presenterades förra veckan. Om referenser från tidigare arbetsplatser, sjukhus och universitet, hade följts upp och tagits in i bedömningen hade Paolo Macchiarini sannolikt inte anställts, än mindre kunnat genomföra sina operationer av syntetluftstrupar belagda med stamceller vid Karolinska.

Avstängd från operation

Redan när Paolo Macchiarinis första förordnande som professor löpte ut 2013 blåste det rejält kring stjärnkirurgen. Universitetssjukhuset hade då redan stängt av honom från att operera och avslutade sedan hans anställning. Han har också till exempel suttit i husarrest i Italien under en tid 2012 på oklara grunder som rörde hans arbete.

Ändå gör Karolinska institutet ingen utvärdering av vad Maccharini åstadkommit de första åren.

– Vi är väldigt kritiska mot att ingen utvärdering görs. KI ber bara honom själv om en beskrivning. Att sjukhuset avslutar hans anställning ses mest som ett irritationsmoment på KI. Om en utvärdering gjorts hade han inte fått förlängt 2013.

Dåligt ledarskap

Heckscher pekar på ”slående exempel i dåligt ledarskap”, och ger som exempel när KI:s dåvarande rektor mejlledes förklarar för prefekten vad Macchiarini ska åstadkomma framöver, men avslutar med att ”det är du som bestämmer”.

Sten Heckscher är starkt kritisk till den nonchalanta attityd som Karolinska institutet haft till tillämpningen av regler och lagar. KI borde ha verkat för att etikprövningslagen efterföljdes inför operationerna. Karolinska universitetssjukhuset bär enligt utredningen ansvaret för transplantationerna.

– Men KI kan inte helt frias från ansvar. Universitetet har åberopat transplantationerna som forskningsframgångar i utvärderingar av hur forskningsmedel använts och medarbetare har deltagit i diskussioner inför och uppföljningar av transplantationerna.

Tomt i mappen Macchiarini

Vidare gäller kritiken nonchalansen mot två andra lagar: tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen.

– Det är en genomgående anmärkningsvärd nonchalans vad gäller regler och bestämmelser. Det diarieförs inte som det ska, principen om allmän handling verkar i princip okänd. I mappen Macchiarini var det tomt när vi utredare kom. Vi har fått mejlen från intervjupersoner.

Sten Heckscher ifrågasätter attityden att regler ses som illasinnande hinder.

– Förstår man inte på Karolinska institutet att bestämmelser och regelverk finns för att man ska kunna fatta kloka och rättsäkra beslut?

Oansvarigt av Leijonborg att avgå

Utredarna har också försökt få fram dokument och redovisningar om Macchiarinis forskning vid institutet.

– Även här finns brister. Det är ingen struntfråga och har varit uppenbart slarvigt. Det här är en vital fråga för KI.

Även hanteringen av oredlighetsärendena får kritik.

Förra veckan avgick KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg, när han fått en presentation av utredningen. Det tycker Heckscher var oansvarigt gjort.

– Beslutet är mycket olyckligt. KI står nu ledarlöst utan ordförande eller rektor. Leijonborg hade god kunskap i ärendet och hade kunnat ge styrelsen en flygande start på förändringsarbetet. Det är primitivt att alltid ropa efter avgång, ibland är det bäst att stanna kvar och ta ansvar.

Berömde dokumentärfilmare

Lars Leijonborg och KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman Wright höll en egen presskonferens för att kommentera utredningen, där tackade Leijonborg utredarna, men också dokumentärfilmaren Bosse Lindquist.

– Det är uppenbart att hans filmer var avgörande för att viktiga missförhållanden inom såväl Karolinska sjukhuset som KI kom i dagen.

Han menar att utredningen ger en god bild av vad som hänt kring Paolo Macchiarini sedan 2009:

– En kultur där det tycks vara acceptabelt att ibland strunta i lagar, regler, etik och moral måste ändras. Nu startar ett arbete för att med rekommendationerna som utgångspunkt minimera riskerna för att något liknande händer igen.

Flera utredningar

I dag presenterades den extrena granskningen av Karolinska institutets roll i Macchiariniaffären. I förra veckan var det utredningen om Karolinska universitetssjukhusets roll som lades fram.

Enligt Heckscher har de båda utredningarna endast haft administrativ kontakt för att tydliggöra gränserna för respektive utredning.

Den aktuella utredningen har undersökt Karolinska institutets hantering och inga medicinskt vetenskapliga sakfrågor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida