Psykiatrisk behandling

Mindre minnesproblem när ECT-elektroderna placeras ensidigt

Mindre minnesproblem när ECT-elektroderna placeras ensidigt
Exempel på hur elektroderna kan placeras vid behandling med ECT. Illustration: Shutterstock

Att ge ECT-behandling med elektroderna placerade på bara ena sidan av huvudet ger färre biverkningar. Åtminstone under den första veckan efter behandlingen, visar en systematisk översikt som SBU har granskat.

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, används på djupt deprimerade personer som inte svarar på psykoterapeutiska behandlingsmetoder eller läkemedel. Ibland riskerar patienterna att dö av sin sjukdom om de inte får ECT, som i folkmun ofta kallas elchocker.

En systematisk översikt av de studier som finns om resultat och effekter av elektrodernas olika placeringar på huvudet visar att de positiva symtomlindrande effekterna är lika oavsett om de sätts på bara ena sidan av huvudet eller på båda sidorna.

Risken för återfall inom ett år är också lika stor i båda grupperna.

Läs också: Efter en vecka sker miraklet

Det positiva med den ensidiga placering av elektroderna är att minnesproblemen inte blir lika stora som hos dem som får elektroderna satta på båda sidorna av huvudet, enligt SBU:s kommentar av den systematiska översikten. Åtminstone inte under den första veckan efter behandlingen.

I Sverige är ensidig placering av elektroderna förstahandsval vid ECT. Men i övriga värden är dubbelsidig placering fortfarande vanligast.

Enligt SBU behövs det större randomiserade (slumpmässiga) mulitcenterstudier med längre uppföljningstid och där samma utvärderingsinstrument används för att kunna ge några svar på de långvariga effekterna av en- eller dubbelsidig placering av ECT-elektroderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida